Standardoppsett for Fiks Innreiseoppfølging arbeidslister

Brukerveiledning for standardoppsett av Fiks Innreiseoppfølging arbeidslister

Tiltenkt standardoppsett for arbeidsliste Innreiseoppfølging

Bildet nedenfor viser det tiltenkte standardoppsette for arbeidsliste Innreiseoppfølging:

For å redigere oppsettet av kolonnene, klikk på ikonet øverst til høyre og bruk popup-vinduet:


Lenker

Hovedside Fiks innreiseoppfølging

Brukerveileder for oppsett av Fiks innreiseoppfølging i Fiks forvaltning