Om oss

Tjenestene på Fiks-plattformen utvikles og driftes av avdelingen digitale fellestjenester i KS. KS startet arbeidet med den første digitale fellestjenesten SvarUt i 2012. Vi leverer i dag en rekke produkter innen 

 • innbyggertjenester 
 • deling av data 
 • transport av data 
 • fagløsninger for saksbehandling 

Driften av Fiks-plattformen leveres som en tjeneste fra Intility.

Organisering og oppgaver i digitale fellestjenester
Digitale fellestjenester ledes av avdelingsdirektør Astrid Øksenvåg. Avdelingen har i dag i overkant av 30 medarbeidere, hvor omtrent halvparten av disse er fast ansatte. Medarbeiderne har arbeidssted i Oslo eller Bergen. Utviklingsteam og brukerstøtte holder til i Bergen.

Vi har i oppdrag å 

 • utvikle eksisterende og nye produkter på Fiks-plattformen som verktøy for effektiv digitalisering av kommunesektoren 
 • praktisere klart språk i digitale løsninger for å gi en god brukeropplevelse av tjenestene 
 • delta i strategisk og interessepolitisk arbeid knyttet til nasjonale og kommunale fellestjenester 
 • sammen med kommunal sektor utvikle nye produkter på Fiks-plattformen 
 • utvikle og forvalte Fiks-plattformen og produktene på plattformen 
 • sikre informasjonssikkerhet og personvern i Fiks-plattformen og produktene 
 • drive aktiv brukerstøtte og hjelpe kommunene i deres arbeid med risikovurderinger 
 • administrere avtaler, utarbeide prismodeller og fakturere for bruk av tjenestene 

Fiks-plattformens rolle
Fiks-plattformen er en sentral felles tjenesteplattform for norske kommuner og fylkeskommuner. Plattformen består av felleskomponenter og digitale tjenester og gir leverandørene et rammeverk de kan forholde seg til som standard for kommunesektoren, noe som igjen understøtter deres mulighet til å skalere og gjenbruke løsninger mellom kommuner. 

Brukerstyring og selvbetjent tilgang til tjenestene på system- og individnivå gjennom rollebeskrivelser gir kommunene mulighet for selv å administrere tilganger til tjenestene. En selvbetjent brukerstyring gir virksomheten mulighet for å skalere og gjenbruke løsninger etter hva som til enhver tid passer egen virksomhet. 

Med Fiks-plattformen kan kommunal sektor kommunisere på tvers av forvaltningsnivå, statlige fagsektorer og bidra med sentrale byggeklosser i det nasjonale økosystemet for digital samhandling. Utviklingen av Fiks-plattformen understøtter derfor det nasjonale arbeidet med digitalisering av offentlig sektor og inngår som del av nasjonalt økosystem for digital samhandling og utvikling.  

Fiks-plattformen gjenbruker nasjonale felleskomponenter der de finnes som f.eks. ID-porten og kontaktregisteret.