Nyhetsbrev fra KS Læring

Her legger vi ut nyhetsbrev for KS Læring hver 3. fredag i måneden.

Fredag 21.01.2022

Hei alle sammen. Under spørretimen 7. januar 2022, ble det besluttet at vi kjører spørretimer en gang i måneden, samt at vi legger ut et nyhetsbrev en gang i måneden. På den måten blir det spørretime eller nyhetsbrev hver 14. dag

Ny versjon av KS Læring:

KS Læring ble oppgradert til Moodle versjon 3.9, 1. desember. Les mer om den nye versjonen her

Ut fra tilbakemeldinger så langt, ser det ut som at oppgraderingen har gått bra, og at det ikke har ført til noen store feil 

KS Læring 2022 – De store linjene

I løpet av 2022 skal KS Læring flyttes til FIKS-plattformen. Før flyttingen er det viktig at vi får ryddet i eksisterende løsning, slik at flyttejobben blir enklere. 

Vi vil sende ut mer inforrmasjon rundt ryddejobben om ikke så lenge.

I forbindelse med flytteprosessen ønsker vi også å se på tiltak vi kan iverksette for å modernisere KS Læring. Her vil vi se på påloggingsløsninger, synkronisering, og mulighet for å erstatte spesialtilpasninger med  standardløsninger. Dette for å gjøre løsningen mer brukervennlig.

I starten av februar 2022, vil vi presentere prosjektplanen for flytting og modernisering av KS Læring, der vi vil presentere tidsplanen for prosjektet.

Nytt i KS Læring Januar 2022

Vi har flere endringsforslag som snart vil bli installert i KS Læring. Blant dem kan vi nevnte at vi snart får et nytt kursfomat som heter Tiles. Les mer om det her: https://moodle.org/plugins/format_tiles

Vi kommer med mer informasjon om disse endringene så fort de er på plass i løsningen. 

Spørretime:

Neste spørretime blir 4. februar kl. 11.

Send gjerne inn spørsmål i forkant (til kslaring@ks.no), eller forslag til temaer dere ønsker skal tas opp under spørretimen.

Har dere spørsmål?

Ta kontakt med oss på kslaring@ks.no 

Fredag 18.02.2022

Hei. Det har skjedd en del siden sist nyhetsbrev, og vi har gledet oss til å dele det med dere her.

Nytt kursformat i KS Læring

8. februar installerte vi et nytt kursformat som heter Tiles. Les mer om formatet her: https://moodle.org/plugins/format_tiles. Dette formatet gir kurset ditt en moderne “look”, og er enkelt å bruke.

KS har tatt dette formatet i bruk i HMS kurset de lanserte i forrige uke:

Superbrukerkurs på nett

Vi er i gang med å opprette et nettkurs for superbrukere, som vi håper kan fungere som et godt tilskudd til opplæringen av superbrukere. I dette kurset går vi gjennom roller, katalogstruktur, opprette arrangementer, med mer. Kurset er ikke helt klart ennå, men vi vil gi beskjed så fort det er klart til bruk.

Vi kommer til å bygge på kurset underveis. Har dere innspill til noe dere synes kunne være nyttig å ta med i kurset? Innspill mottas med takk 😊

Ny medarbeider i KS Læring

1. mai starter en ny medarbeider hos oss, som skal ha ansvar for opplæring og brukerstøtte i KS Læring. Dette vil bli et viktig tilskudd hos oss, som gjør at vi kan ha mer fokus på opplæring i KS Læring. Vedkommende kjenner godt til KS Læring fra før av, og vil kunne gå rett inn i arbeidsoppgavene sine fra dag en.

SSO uten fødselsnummer

Vi er godt i gang med videreutvikling av vår SSO-løsning knyttet til Azure AD. Flere kunder ønsker SSO som ikke kaller på fødselsummer, og vi er nå i gang med å teste løsninger med to kommuner. Vi håper vi kan komme med mer informasjon rundt dette snart.

Spørretimen

Neste spørretime er egentlig 4. mars, men da er det mange kommuner som har vinterferie. Vi avlyser derfor den spørretimen. Men fortvil ikke: Vi kommer til å legge ut et ekstra nyhetsbrev den dagen, som en erstatning for avlyst spørretime.

Fredag 04.03.2022 (Istedet for spørretime)

Hei. Vi legger ut nyhetsbrev i dag, istedet for spørretime, siden flere kommuner har vinterferie denne uken.

Planer for 2022

Torsdag 3.mars ble overordnet prosjektplan og plan for ordinær drift for KS Læring, presentert for Brukerrådet. Det tas forbehold om endringer i planen. Brukerrådet vil i så fall bli informert om avvik og endringer. Nyhetsbrevene vil også inneholde informasjon om endringer i planene i så fall.

Utviklingsprosjekter

Ordinær forvaltning

Tiles formatet

Vi ser at siden vi la ut beskjed om nytt kursformat, har 28 kurs tatt i bruk dette formatet. Gøy å se.

Vi får spørsmål om brukerveiledning for bruk av dette formatet, og har lovet å skrive litt om det her. Siden dette ikke er et spesialtilpasset format for KS Læring, slik som for eksempel enkelt nettkursformat, er det mulig å søke på internett etter brukerveiledninger og tips rundt bruk av dette formatet. Siden dette er et format som brukes i stor grad av andre som benytter Moodle som et LMS, finnes det mange gode ressurser rundt dette på nettet.

Tiles er laget av Evolutioncode.uk, og de har lagt ut en grundig og bra dokumentasjon av løsningen her: Evolution Code

Hvordan endrer du et kurs til et annet format?

 1. Trykk på tannhjulet oppe i høyre hjørne (som superbruker eller kursansvarlig)
 2. I nedtrekklisten velger du “Endre innstillinger”
 3. Ekspander overskriften “Kursformater” – og velg for eksempel “Flis-format” (Tiles format” på engelsk).

Hvordan endre innstillinger for Tiles-formatet?

Gå til “Endre innstillinger” som ebskrevet i punkt 1 og 2 ovenfor.

Under ser du forklaring på noen innstillinger i formatet:

1: Her velger du ikon for samtlige fliser. Hvis du ønsker forskjellige ikoner på flisene, gjør du det ved å trykke på knappen “Slå redigering på” inne i kurset, og deretter trykke på et og et ikon. Da kan du laste opp bilder eller bruke standardiserte illustrasjoner/ikoner.

2: Her velger du fargetemaet for flisene. Den fargen lengst til høyre er KS-farge.

3: Huker du av for dette, vil aktivitetene i flisene også vises som fliser

4: Dette valget er ikke anbefalt. Hvis dette slås på vil underfliser bli brukt i toppseksjonen samt for alle fliser. Dette valget kan ta opp mye plass på toppen av kurssiden.

5: Hvis dette slås på, fremkommer brukerens fremgang i aktiviteten. Du kan velge om dette skal vises i form av brøk eller %

6: Når dette er valgt vil en rekke knapper automatisk vises før flisene i kurset. I nedtrekkslisten ved siden av, kan du velge om det skal filtreres på flisnummer, kursresultat eller begge deler.

7: Hvis huket av, vises en farget fane til venstre for overskriften i kurset – når en overskriftstil er valgt i tekstredigering.

Fredag 18.03.2022

Facetoface

Vi tester for tiden en Plugin som heter Facetoface, for å se om det er en løsning som på sikt kan erstatte arrangementsløsningen vår. Fredag 11. mars hadde vi en gjennomgang av Facetoface, med et knippe brukere av KS Læring. Vi er positiv til fortsettelsen, og tror at dette vil bli et veldig bra verktøy for administrering av påmelding til fysiske arrangement. Det vil bli gitt mer informasjon når dette begynner å ta mer form, og avgjørelser er tatt. Dere kan lese mer om Facetoface her: https://moodle.org/plugins/mod_facetoface

SSO uten fødselsnummer

Vi har videreutviklet vår løsning for SSO mot Azure AD, slik at fødselsnummeret ikke behøver å være tilgjengelig. Vi driver fortsatt med testing av løsningen, men det ser veldig lovende ut. Neste fredag (25. mars) vil vi presentere løsningen, for et knippe kommuner og fylkeskommuner. I første omgang presenterer vi løsningen for kommuner som har meldt i fra om dette behovet, og vært med på innledende møte rundt dette. Vi kommer ut med mer info rundt dette så fort som mulig etter presentasjonen den 25. mars.

Styrking av KS Læring – teamet

Vi har allerede informert om at vi 1.mai får inn en person som skal jobbe med opplæring. I tillegg har vi leid inn to personer med PHP-kompetanse (programspråket Moodle går på). Det betyr at vi fremover kan stå for noe utvikling av KS Læring selv, og på den måten håper vi på mer effektiv leveranse av løsninger og endringer. Catalyst vil fortsatt fungere som driftspartner for KS Læring, og vil bidra med viktig og sentralt utviklingsarbeid.

Kjenner du til noen bra kurs?

Vi ønsker å lage en artikkel på FIKS-portalen der vi setter søkelys på gode og nyttige kurs som kommunene har laget. Har du laget et kurs, eller vet om kurs som du mener andre bør kjenne til? Send i så fall en mail til kslaring@ks.no, med overskriften “Tips om kurs i KS Læring”.

Utfordringer med å opprette bruker via ID-porten

Flere sliter med å opprette bruker i KS Læring via ID-porten

Dette skyldes sannsynligvis at de setter kommunetilhørighet før brukerkontoen er opprettet. Det er ikke brukeren sin feil, men skjemaet som er misvisende. Vi jobber med å forbedre dette skjemaet nå. 

Hvis du følger denne oppskriften skal det gå bra: https://www.kslaring.no/mod/page/view.php?id=185180 Nøkkelen er å først skrive inn fornavn, etternavn og e-mail, og deretter klikke på “Oppdater profil”, nederst på siden. Da blir brukerkontoen opprettet, og så setter du kommunetilhørighet etterpå. ​

Se bort fra melding om at du må registrere kommunetilhørighet, før du har lagret fornavn, etternavn og e-postadresse. Dette gjør du først i steg 3 

Fredag 22.04.2022

Digitalt brukermøte torsdag 5. mai kl 12-14

Velkommen til digitalt brukermøte for KS Læring, torsdag 5. mai 2022.

Foreløpig agenda:

 • Velkommen og praktisk info
 • Presentasjon av KS Læring-teamet i KS
 • Status og statistikk
 • Saker fra brukerstøtte
 • Saker fra utvikling/nyheter/diskusjon om endringsønsker
 • Erfaringer fra kommuner som bruker tjenesten
 • Åpen spørsmålsrunde

———————————-

Microsoft Teams-møte

Bli med fra datamaskin eller mobilapp

Klikk her for å delta i møtet

Utfordringer med å opprette bruker via ID-porten

Flere sliter med å opprette bruker i KS Læring via ID-porten. Dette skyldes sannsynligvis at de setter kommunetilhørighet før brukerkontoen er opprettet. Det er ikke brukeren sin feil, men skjemaet som er misvisende.

Catalyst jobber med en ny løsning for dette, og vi forventer at det er klart for testing i løpet av kort tid.

Hvis du følger denne oppskriften skal det gå bra: https://www.kslaring.no/mod/page/view.php?id=185180 Nøkkelen er å først skrive inn fornavn, etternavn og e-mail, og deretter klikke på “Oppdater profil”, nederst på siden. Da blir brukerkontoen opprettet, og så setter du kommunetilhørighet etterpå. ​

Se bort fra melding om at du må registrere kommunetilhørighet, før du har lagret fornavn, etternavn og e-postadresse. Dette gjør du først i steg 3 

Moodle lanserer Moodle 4.0

KS Læring kjører på et LMS som heter Moodle, og i skrivende stund bruker vi Moodle versjon 3.9. 19. april i år lanserte Moodle versjon 4.0, og etter alle solemerker oppgraderes KS Læring til versjon 4.1 (neste stable version) i løpet av 2023.

Hvis du ønsker å se litt på hva du kan forvente når KS Læring etter hvert oppgraderes til Moodle 4, kan du gå til denne oversikten: New features – MoodleDocs

Fredag 20.05.2022

 

Skjema for opprettelse av brukerkonto via ID-porten

Som flere av dere er kjent med, er eksisterende skjema for opprettelse av brukerkonto via ID-porten, lite brukervennlig. Misvisende feilmeldinger dukker opp og løsningen fryser.

Dette skal nå være løst, og etter planen skal det være på plass mandag morgen, neste uke.

Signering av nytt tjenestevedlegg

KS Læring flytter til Fiks-plattformen i juni, og i den sammenheng skal avtaleverket til Fiks-plattformen benyttes. Det betyr at alle som er kunder hos KS Læring må signere et nytt tjenestevedlegg for KS Læring. Prisen for KS Læring forblir uendret, det eneste som nå skjer er at eksisterende kunder må signere et avtaleverk som er tilpasset FIKS-plattformen.

I starten av neste uke sender vi ut informasjonsmail om dette til alle våre kunder. Vi bruker kontaktinformasjon for kommunene og fylkeskommunene, som er oppgitt i FIKS-plattformen.

Flytting av KS Læring: Tentativ dato

Tentativ dato for flytting av KS Læring er fredag 3. juni 2022. Vi avventer fortsatt på noen avklaringer før vi spikrer datoen. Vi sender ut informasjon så fort datoen er helt sikker. Vi ønsker å kjøre flyttingen på en fredag, slik at vi har påfølgende helg på oss til å løse eventuelle feil.

Den dagen vi flytter vil KS Læring være utilgjengelig. Vi kan risikere at løsningen er nede påfølgende helg.

Fredag 17.06.2022

 

KS Læring har flyttet

3. juni flyttet KS Læring til Fiks-plattformen. Det ser ut som at flyttingen har gått bra, men har oppdaget noen utfordringer som vi jobber med:

 • Treghet i H5P: Flere opplever at H5P er treg å åpne samt redigere. Våre utviklere jobber med å kartlegge problemet, slik at vi kan finne en snarlig løsning.
 • Engelsk datoformat selv om norsk språk er valg: Dette er løst nå
 • Treghet i varsel: Det er for tiden en treghet i varsel som sendes fra kurs på mail til mottakere. I forbindelse med flyttingen har vi flyttet til en annen mailserver, og vi jobber nå med å tilpasse dette til funksjoner i KS Læring.

Opplæringspakker

Arbeidet med å utvikle opplæringspakker er godt i gang. Vi vil komme med mer informasjon rundt dette tidlig høst 2022.

Spørretime

Neste spørretime blir 19. august

På forrige spørretime ble vi enige om at det passer bedre å arrangere spørretimene på starten av dagen, istedet for i lunch-tid. Etter sommeren endrer vi derfor møtetidspunkt til kl. 9-10.

Prosjektstatus

 • Q1: Valgfri identifikator for SSO fra kommunenes Azure AD: Løsningen er klar til bruk, og flere kommuner har allerede satt det opp. Men en aktivitet mangler, og det dreier seg om å tilpasse Dossierintegrasjonen, slik at den kan forholde seg til annen identifikator enn fødselsnummer. Våre utviklingspartnere, Catalyst, jobber med å gjøre nødvendige endringer i den løsningen. Dette betyr at det blir forsinket leveranse (Q1), for de kommunene som benytter Dossier og vil bruke annen identifikator enn fødselsnummer.
 • Q2: Flytting av KS Læring: Alle aktiviteter er fullført.
 • Q3 og Q4: Ny og bedre løsning for synkronisering av brukere og organisasjonsstruktur: Vi setter i gang med utviklingen av løsningen i midten av august. Arbeidet med denne løsningen vil pågå hele høsten 2022.

Kontakt Brukerstøtte

Vi ser at noen legger ut brukerstøttespørmål i Forum på KS Læring. Det beste er at dere sender supportspørsmål til kslaring@ks.no, da kommer henvendelsene inn i vårt saksbehandlingssystem og vi kan behandle henvendelsen mer effektivt.

Fredag 19.08.2022

 

Fredag 16.09.2022

 

Fredag 21.10.2022

 

Fredag 18.11.2022

 

Fredag 16.12.2022