KS SvarUt

SvarUt er tjenesten for utgående post fra kommuner og andre virksomheter (heretter bare “kommune”) som har tegnet avtale med KS.

SvarUt knyttes vanligvis til kommunens fagsystemer, f.eks. sak/arkivsystemet. Mange fagsystemer har nå grensesnitt mot SvarUt. KS har oversikt over de som er i bruk, men henviser ellers til leverandørene av fagsystemene.

Generell informasjon

http://www.ks.no/svarut/ finner du generell informasjon om tjenesten. Denne informasjonen er åpen for alle:

Konfigurasjon av SvarUt

Etter at avtalen om bruk av SvarUt er signert, oppretter KS kommunen som bruker og sender e-post om hvordan SvarUt skal konfigureres. Her er informasjonen som du trenger for å konfigurere SvarUt, samt forklaring på hva statusene innebærer, og gode tips fra andre kommuner:

Funksjoner i SvarUt

For å få full effekt av SvarUt er det viktig at hele organisasjonen bruker dette for all utgående post. Vi anbefaler kommunene å koble til alle fagsystemer som genererer utgående post.

Det er også et manuelt grensesnitt. Dette kan brukes til å sende ut enkeltforsendelser dersom det ikke er mulig å gjøre dette gjennom et fagsystem. I tillegg er det velegnet for masseutsendelser, f.eks. fakturaer og lønnsslipper.

Her er informasjon om ulike funksjoner i SvarUt:

Priser for bruk av SvarUt

KS fakturerer for bruk av SvarUt hver måned. Det er kun utgående post som faktureres, akkurat som for vanlig brevpost. Det faktureres for bruken av selve SvarUt, samt den kanalen som brukes for formidling av forsendelsen til mottakeren, altså Altinn, SvarInn, Digipost og e-Boks. De to sistnevnte faktureres av Difi direkte. Brevpost faktureres av Grafisk Digital.