KS SvarUt m.m.

KS tilbyr et sett av tjenester for utgående og innkommet post fra kommuner og andre offentlige virksomheter (heretter bare “kommuner”).

KS SvarUt – utgående post fra kommunene, og som formidles videre gjennom Altinn, SvarInn, Digipost, e-Boks eller som brevpost.

KS SvarInn – innkommet post til kommunene

KS Edialog – sikker digital post fra innbyggere og virksomheter til kommunen

FIKS SMS – for tekstmeldinger. Spesielt interessant for masseutsendelser via adresseliste. Mottakerne kan adressseres gjennom mobiltelefonnummeret eller fødselsnummeret.