KS Læring


Ny navnestandard for felt tilknyttet kommunens SSO i KS Læring

Les mer om ny navnestandard for KS Læring her


Velkommen til KS Læring

KS Læring er kommunal sektors digitale arena for læring og deling, og er en elæringsportal for ansatte i kommuner og fylkeskommuner. Her finner dere kurs og arrangementer laget for og med kommunal sektor. Dette kan være fysiske kurs eller arranngement, der påmeldingen administreres i KS Læring, nettbaserte kurs, eller en kobinasjon (såkalt blandet læring).


Gevinster ved å ta i bruk KS Læring

Den viktigste gevinsten er økt kompetanse hos ansatte i din kommune. Kommunen kan lage kurs selv, benytte seg av eksisterende kurs, og samarbeide med andre kommuner om å utvikle kurs.

Se film om gevinsten ved å bruke KS Læring

Hva koster det å bruke KS Læring?

Prisen dere betaler for tjenestene på Fiks-plattformen, er beregnet etter selvkost-prinsippet. KS tjener ikke penger på tjenestene, men prisen dekker kostnader for utvikling, drift og forvaltning.

Gjeldende priser for KS Læring

Hvordan ta i bruk KS Læring?

  1. Signer avtale om bruk av KS Læring (hovedavtale og tjenestevedlegg)
  2. Gjennomfør DPIA og ROS
  3. Brukerstøtte tar deretter kontakt, slik at vi kan hjelpe dere i gang.
Les mer om hvordan dere kommer i gang med KS Læring her

ROS og DPIA

KS har utarbeidet maler for ROS og DPIA som kommunen kan ta utgangspunkt i for egen risiko- og sårbarhetsanalyse.


Universell utforming

KS har utarbeidet en sjekkliste med tilhørende tilgjengelighetserklæring, som kommunene kan ta utgangspunkt i.

Du finner sjekkliste og tilgjengelighetserklæring her

Nyhetsbrev

Vi legger ut nyhetsbrev hver første fredag i måneden

Les nyhetsbrevet vårt her