KS LæringSkal dere ta i bruk e-læringsportalen KS læring? Nå tilbyr KS en opplæringspakke for superbrukere.

Les mer her

Hva er KS Læring?

KS Læring er kommunal sektors digitale arena for læring og deling. Her finner dere kurs og arrangementer laget for og med kommunal sektor. Dette kan være fysiske kurs eller arranngement, der påmeldingen administreres i KS Læring, nettbaserte kurs, eller en kobinasjon (såkalt blandet læring).


Hvem skal bruke tjenesten?

KS Læring er en e-læringsportal for ansatte i kommuner og fylkeskommuner.

Se oversikt over våre kunder her


Hvilke gevinster får dere ved å ta tjenesten i bruk?

Den viktigste gevinsten er økt kompetanse hos ansatte i din kommune. Kommunen kan lage kurs selv, benytte seg av eksisterende kurs, og samarbeide med andre kommuner om å utvikle kurs.


Hva koster det å bruke KS Læring?

Gjeldende pris for KS Læring, finner dere i denne prisoversikten.


Les mer om KS Læring her:


Hvordan ta i bruk KS Læring?

Her kan du lese mer om hva du bør tenke på før du blir kunde. Du finner også informasjon om brukersynkronisering og påloggingslønsing. Helt til slutt finner du noen tips og råd, samt opplæringsmateriell.

DPIA, ROS og avtale

Her finner du hovedavtalen for FIKS-tjenester, maler for DPIA og ROS, samt tjenestevedlegget for KS Læring. Denne avtalen inneholder blant annet databehandleravtale.

Månedlig nyhetsbrev

Vi legger ut nyhetsbrev hver tredje fredag i måneden.