Hvilke leverandører har integrasjoner mot Min kommune?

I oversikten nedenfor vises de leverandører som har integrasjon mot Min kommune eller som har meldt inn at de utvikler funksjonalitet.

FunksjonalitetLeverandør/SystemStatus
SkjemaProkomI produksjon
KFI produksjon
Vis mine sakerSikri/ElementsUnder utvikling
Tieto/Public 360Under utvikling
Vis mine byggesakerGeomatikk/braArkiv
Vis fakturaTieto/UBWUnder utvikling

Enkelte kommuner har utviklet egene integrasjoner mot Min kommune, da de enten har egenutviklet fakturasystem eller leverandøren ikke har støtte per i dag.

Støtter ikke din leverandør Min kommune? Ta kontakt med leverandøren og hør om hvilke planer de har knyttet til Min kommune.