Hva er SvarInn?

KS FIKS Meldingformidler er en sentralisert løsning som formidler dokumenter     mellom avsender og mottaker (innbyggere, organisasjoner eller næringsliv) via ulike kanaler. Kommuner, fylkeskommuner og andre kan benytte KS FIKS Meldingsformidler.

  • SvarUt er forsendelsesservicen. Med denne kan kommunene og virksomheten sende utgående post fra sak/arkivsystemet eller andre fagsystemer.
  • SvarInn er mottaksservicen. Denne gjør det mulig for sak/arkivsystemet eller andre fagsystemer å laste ned og kvittere ut forsendelser før de sendes Altinn og eventuelt også til utskrift.

Hva er Mottaksservice?

Primært brukes Mottaksservice til å automatisere nedlasting og import av forsendelser direkte i sakssystemer.

FIKS

Mottaksservice gir mulighet for å laste ned sensitive forsendelser. Dette betyr at mottaker må legge inn sitt offentlige sertifikat i SvarUt, og bruke sin private nøkkel til å dekryptere forsendelsesfilene som blir lastet ned. Alle forsendelser blir sendt på denne måten, uavhengig av om forsendelsen er nivå 3 eller 4.

Dersom forsendelsen ikke hentes innen 2 timer blir det sendt automatisk epost om dette til den adressen som kommunen/virksomheten selv har registrert i konfigurasjonen. Kommunen/virksomheten kan da iverksette tiltak for å løse eventuelle problemer, eller alternativt hente forsendelsene manuelt gjennom https://svarut.ks.no.

Forsendelser som ikke hentes av SvarInn blir ikke videresendt til Altinn.

Neste: Kontakt KS