Hurtigguiden til konfigurasjon av SvarUt!

Dette er en hurtigguide for å konfiguere tjenesten SvarUt. Denne guiden omfatter ikke alle mulighetene som ligger i konfigurasjonen, men konsentrerer seg kun om det som kreves for å komme i gang!

 1. Be om å få tilgang til https://forvaltning.fiks.ks.no. Lokal administrator kan ta kontakt med vår brukerstøtte på fiks@ks.no for å avtale overføring av fødselsnummer.
 2. Logg inn i https://forvaltning.fiks.ks.no. Dersom du har tilgang til flere organisasjoner velger du ønsket organisasjon.
 3. Velg tjeneste Fiks SvarUt
 4. Her vises SvarUt kontoer du har tilgang til å administrere. For å opprette ny SvarUt konto, velg “Opprett konto”
 5. Fyll ut veileder:
  1. Visningsnavn: Brukes som navn på konto og kan endres.
  2. Returadresse: Fyll ut kommunens (virksomhetens) navn og postadresse.
  3. Print: Velg “Manuell print” når du tester. De aller fleste velger “Grafisk Digital” i produksjon.
  4. Velg “Opprett konto”
  5. Konto er nå opprettett. Velg “Gå videre” for å konfigurere valgfrie steg.
  6. Forsidetekst (Valgfri): Dette er hovedteksten på forsiden. Her kan man definere generell tilleggsinformasjon om forsendelser til mottaker.
  7. Varsling til Altinn (Valgfri): Dersom det er ønske å benytte Altinn som varslingstjeneste, må man velge tekst for meldingen som skal fremkomme i meldingsboksen hos Altinn. Merk at Altinn vil varsle mottaker om nye meldinger via epost og/eller sms. Tekstene i disse varslene kan ikke påvirkes via KS-SvarUt.
  8. SDP (Valgfri): Registrer først kommunen (virksomheten) hos Difi. Vent på klarsignal fra Difi! Aktiviser deretter koplingen.
  9. Servicepassord (Valgfri): Dersom konto skal benyttes av integrasjon, kan en opprette servicepassord nå. En kan generere servicepassord på et senere tidspunkt om ønskelig.
  10. En kan nå aktivere konto

Det er det hele! Du kan nå teste SvarUt ved å logge inn på https://svarut.ks.no, først med manuell forsendelse “Send forsendelse”, deretter fra fagsystemet når leverandøren er klar.

Så bør du også lese den komplette konfigurasjonsguiden!