Flytting av KS Læring

Informasjon i forbindelse med flytting av KS Læring juni 2022

Fredag 3. juni flyttet KS Læring til Fiks-plattformen, og det ser ut til å fungere bra. 
Send mail til kslaring@ks.no hvis dere oppdager noe som ikke fungerer som det skal.


Hvorfor har vi flyttet KS Læring?

  • Vi har flyttet KS Læring fordi vår nåværende driftspartner har sagt opp avtalen
  • Vi bestemte oss derfor for å flytte KS Læring til FIKS-plattformen, som driftes av Digitale Fellestjenester. Dette er samme avdeling som KS Læring ligger under
  • Siden vi flytter KS Læring til Digitale fellestjenester, får vi ett mindre ledd å forholde oss til i forbindelse med feilsøking, feilretting og endringsarbeid. Vår målsetning er at dette skal føre til mer effektive arbeidsprosesser fremover

Hva betyr dette for deg som bruker av KS Læring?

  • Dette er ikke en oppgradering, og du skal ikke merke noen forskjell på grensesnitt og navigeringsmønster etter flytting

Hva betyr dette for kunder av KS Læring?

  • Siden vi nå har flyttet til Fiks-plattformen må alle kunder (kommuner og fylkeskommuner) signere ny avtale tilknyttet Fiks-plattformen. Vi har sendt ut mail til alle kunder vedrørende dette
  • Hver kommune og fylkeskommune skal ha en administrator i Fiks forvaltning, som kan hjelpe til med å signere avtalen digitalt

Status på feil

  • LØST: Treghet i H5P: Flere opplevde H5P som treg å åpne samt redigere.
  • LØST: Engelsk datoformat selv om norsk språk var valg
  • Pågår: Treghet i varsel: Det er for tiden en treghet i varsel som sendes fra kurs på mail til mottakere. I forbindelse med flyttingen har vi flyttet til en annen mailserver, og vi jobber nå med å tilpasse dette til funksjoner i KS Læring.

Kontakt oss

Har du spørsmål rundt flyttingen kan du sende e-post til kslaring@ks.no