Prisoversikt Fiks-plattformen 2023

Prisliste eks. mva

Prisene gjelder fra 1. januar 2023. 

Tjeneste Pris per måned Prosjektavgift/etableringskostnad 
SvarUtSe egen prisliste
Fiks min kommune*
(Fiks minside) 
Fastpris 1 110 kr  

0,013 kr per indeksert dokument, i praksis alle forsendelser i SvarUt som er tilgjengeliggjort i Fiks min kommune. 

0,74 kr per GB for andre dokumenter, lagret i Fiks dokumentlager.   
Prosjektavgift for kommunen ved inngåelse av avtale på 2,50 kr per innbygger. 
Fiks digisos* 0,065 kr per innbygger 

0,74 kr per GB per måned for digisos-filer som lagres i Fiks dokumentlager
Prosjektavgift på 55 000 kr for kommuner med færre enn 6 300 innbyggere. 

Prosjektavgift på 8,60 kr per innbygger for kommuner med flere enn 6 300 innbyggere. 
Fiks bekymringsmelding 
(Nasjonal portal for bekymringsmelding)
157 kr per kommune/bydel, i tillegg 642 kr per kommune/bydel for SvarInn-adapter 

Hvis bekymringsmeldingen går til print (brevpost) er prisen 25 kr + porto per melding 
 
Fiks digiorden* 8 915 kr for kommuner med flere enn 50 000 innbyggere 

3 550 kr for kommuner med mellom 10 000 og 50 000 innbyggere 

980 kr for kommuner med færre enn 10 000 innbyggere 

8 915 kr for fylkeskommuner og andre 
Kommuner med flere enn 10 000 innbyggere skal betale 60 000 kr i prosjektavgift 

Kommuner med mellom 5 000 og 10 000 innbyggere skal betale 40 000 kr i prosjektavgift 

Kommuner med færre enn 5 000 innbyggere skal betale 25 000 kr i prosjektavgift
Fiks melding (del dokument, sms, edialog)Fastpris 555 kr  
70 øre per sms
0,74 kr per GB per måned for dokumenter lagret i Fiks dokumentlager

Edialog blir priset som en forsendelse i SvarUt
 
Fiks smittevern**
Fiks smittesporing 
Fastpris 1 417 kr
0,225 per innbygger  
70 øre per sms
 
Fiks innreiseoppfølging 0,05 kr per innbygger (Nedlagt) 
Covid-19 API: 
Fiks prøvesvar 
Fiks klinikermelding 
Fiks innreise 
Fiks vaksine  
Fiks vaksinestatus 
Fastpris
1 000 kr 
500 kr  
1 000 kr 
1 000 kr 
200 kr   (beredskap)
 
Fiks kjøretøyregister 1 125 kr  
Fiks folkeregister* 
Fiks register er en viderføring av Fiks folkeregister og prises gjennom den tjenesten
Skatt- og inntektsopplysninger
Foreløpig påløper det ikke kostnader for bruk av Skatt- og inntektsopplysninger
2 676 kr for kommuner med flere enn 50 000 innbyggere

1 784 kr for kommuner med mellom 10 000 og 50 000 innbyggere

892 kr for kommuner med færre enn 10 000 innbyggere 

2 676 kr for fylkeskommuner og andre 
Prosjektavgift for kommuner er 25 000 kr pluss 2,50 kr per innbygger. 

Prosjektavgift for fylkeskommuner er 0,50 kr per innbygger 
KS Læring Kommune:
Fastpris 445 kr
0,18 kr per innbygger  
SSO tilkobling: 1 600 kr  
Fylkeskommune:
Fastpris 1600 kr
0,137 kr per innbygger
Andre
Fastpris 4458 kr
Etablering av organisasjonsstruktur har en engangskostnad på 14 000 kr 
Fiks protokoll
Fiks arkiv 
Fiks politisk behandling 
Fiks matrikkelføring 
Fiks plan
Fastpris
500 kr per system
500 kr per system
500 kr per system
500 kr per system
Kommuner 4 500 +0,97 kr per innbygger 
Fylkeskommuner 0,20 kr per innbygger  
Digibarnevern: InnbyggertjenesterPrisene lanseres når tjenesten settes i produksjon Kommuner med færre enn 6300 innbyggere skal betale 25 000 kr i prosjektavgift.

Kommuner med flere enn 6300 innbyggere skal betale 10,30 kr per innbygger i prosjektavgift.
Digitalt ledsagerbevisFastpris kr. 150,-
Innbyggerpris kr 0,083 (x antall innbyggere i kommunene)
SMS 70 øre pr SMS
Dokumentlager 0,74 kr per GB (lagring av bilder)

Det gis rabatt på inntil 50% basert på antall innbygger i kommunen. Dette vil gi størst utslag for de største kommunen. Ta kontakt på fiks@ks.no for å få eksakt pris.

*I tillegg til månedlig pris kommer prosjektavgift eller annen engangskostnad, se under. 

** prisen er den samme for bruk av en eller begge tjenestene.

Tilbakebetaling for Digifin-finansierte løsninger

Digifin er en finansieringsordning for realisering av nasjonale digitaliseringsprosjekter i kommunesektoren. Kommuner og fylkeskommuner som er med i Digifin-ordningen, må betale en engangsavgift for å ta i bruk løsningene som utvikles med støtte fra ordningen. På den måten blir utviklingskostnadene fordelt på dem som tar løsningene i bruk, og penger går tilbake til ordningen for gjennomføring av nye digitale fellesprosjekter. 

Les mer om Digifin

Spørsmål om prisene?

Ta kontakt med vår brukerstøtte på fiks@ks.no