Fiks kjøretøyregister

Hva er Fiks kjøretøyregister?

Fiks kjøretøyregister er et programmeringsgrensesnitt (API) for tilgang til Statens Vegvesens kjøretøyregister (tidligere motorvognregisteret).

Figurene i denne veiledningen bruker ofte begrepet “motorvognregister”. Dette vil bli endret til “kjøretøyregister”, i samsvar med Statens Vegvesens navn på den nye tjenesten.

Hva må være på plass før dere begynner?

Før dere konfigurerer tjenesten må følgende være på plass:

  • Et fagsystem som har støtte for Fiks kjøretøyregister
    Er du i tvil om fagsystemet har støtte for dette, kontakter du din fagsystemleverandør.

Undertegnede avtaler:

  • Hovedavtalen – Avtale om løpende tjenestekjøp over internett
  • Tjenestevedlegg for Fiks kjøretøyregister

Mer informasjon om avtalene finner du på https://portal.fiks.ks.no/fiks/avtalen/.

Konfigurasjon av Fiks

Dersom kommunen/virksomheten allerede er bruker av en Fiks-tjeneste, går du videre til neste punkt,

«Konfigurasjon av Fiks kjøretøyregister».

Dersom Fiks kjøretøyregister kommunes første Fiks-tjeneste tar du kontakt med KS. KS oppretter da kommunen og gir tilgang for lokal administrator for konfigurasjon av Fiks og deretter integrasjonen for Fiks kjøretøyregister.

For å konfigurere Fiks går lokaladministrator til https://forvaltning.fiks.ks.no/fiks-konfigurasjon/:

  • Om nødvendig, velg din kommune i funksjonen øverst til høyre.
  • Fyll ut feltene i veiviseren du møtes med når du logger inn, (kommunenavn, fakturainfo, osv).

Konfigurasjon av Fiks kjøretøyregister

1)    Dersom kommunen har konfigurert Fiks tidligere, logger du inn på https://forvaltning.fiks.ks.no/.

Så velger du “FIKS-Konfigurasjon”.

fiks-forvaltning

2) Velg tjenesten “Kjøretøyregister”

velg_kjoretoyregister

3) Lag ny integrasjon

lag_ny_integrasjon

Gi integrasjonen et navn, f.eks. “Kjøretøyregister”.

Legg så inn org.nummeret som skal knyttes til integrasjonen. Dette org.nummeret tilhører leverandøren av systemet.

For brukere av løsningen fra COWI AS skal dere legge inn org.nummer 979364857.
Vær oppmerksom på at COWI tidligere har oppgitt galt org.nummer. Det er dette som gjelder. Merk også at dette bare gjelder kunder av COWI AS. Dersom dere har løsninger fra andre leverandører må dere kontakte leverandøren.

Skriv til slutt en enkel beskrivelse av integrasjonen, f.eks. “COWI Motorvogn”. Trykk deretter “Gå videre”.

opprett_integrasjon

4) Her får du oppsummert dine valg. Klikk “Lagre og generer passord”.

lagre_og_generer

5) Her vises integrasjonsID og integrasjonspassord. Husk å kopiere dette inn en e-post, men ikke send denne før du også har lagt inn Fiks-organisasjonsID.

lukk_integrasjon

6. Gi integrasjonen tilgang til å søke i kjøretøyregisteret.

kan_soke

7. Finn Fiks-organisasjonsID. Denne finner du under menyvalget “Innstillinger”.

Kopier også denne inn i e-posten som du da sender til fagsystemleverandøren.

fiks-organisasjonsid

Med dette er konfigurasjonen av Fiks kjøretøyregister ferdig!