Fiks MinSide

FIKS MinSide tilbyr innbyggere og virksomheter tilgang til offentlig informasjon. Kommunene aktiverer ulike integrasjoner, blant annet til SvarUt, for å kunne tilby innbyggeren tilgang til alle forsendelser som kommunen har sendt.

Hvordan komme i gang?

Det må foreligge en signert hovedavtale med KS om bruk av Fiks-tjenestene. I tillegg skal det også signeres en tjenesteavtale for Fiks MinSide.

KS gir tilgang for lokal administrator og aktiverer integrasjonen med SvarUt. Deretter fullfører kommunen konfigurasjonen.

Egen MinSide-løsning?

Skal du benytte integrasjoner mot egen MinSide-løsning, altså ikke KS’ https://minside.kommune.no? Da må du uansett først gjennomføre Konfigurasjon av MinSide.

Deretter må du opprette en integrasjon, som gir deg en ID og et passord som du skal benytte for å integrere tjenesten i din egen MinSide-løsning:

Mer informasjon

Teknisk informasjon om alle digitale tjenester fra KS ligger på https://ks-no.github.io/. Informasjon om MinSide ligger på https://ks-no.github.io/fiks-platform/tjenester/minside/.

Maler for ROS og DPIA finner du her