Fiks Digisos

Med digitale sosialtjenester – Digisos – vil kommunen spare tid, og innbyggerne vil få bedre og raskere hjelp.

Digisos består i dag av digital søknad for økonomisk sosialhjelp og innsynsløsning.

Les mer om Digisos på

NAV.no

KS.no

Forutsetninger for å ta tjenesten i bruk

  • Kommunen må inngå avtale med sin fagsystemleverandør. Fagsystemet må klargjøres for Digisos.
  • Kommunen må også inngå samarbeidsavtale og databehandleravtale med Arbeids- og velferdsdirektoratet.
  • Kommunen må være medlem av Digifin – KS sin finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter.

Avtale om bruk av Fiks Digisos

Det må foreligge en signert hovedavtale med KS om bruk av Fiks-tjenestene. I tillegg skal det også signeres en tjenesteavtale for Fiks digsos.

Konfigurasjon av Fiks Digisos

Digisos skal fortrinnsvis bruke Fiks IO som kanal, med SvarInn som reservekanal. Det forutsetter at fagsystemet i kommunen har støtte for Fiks IO. Spør fagsystemleverandøren dersom du er i tvil om hva fagsystemet støtter.

Dersom fagsystemet ikke har støtte for Fiks IO skal det konfigureres en kanal for bruk av SvarInn.