Fiks

Med  Fiks-plattformen kan kommuner og fylkeskommuner digitalisere sine tjenester raskere, øke kvaliteten på tjenestene og digitalisere for lavere kostnader enn om alle skulle utviklet tjenester hver for seg. 

Fiks-plattformen består av felleskomponenter og digitale tjenester. De digitale tjenestene er bygd opp av felleskomponenter som vi utvikler selv, og nasjonale felleskomponenter som allerede finnes.  

Den enkelte kommune og fylkeskommune velger selv hvilke digitale fellestjenester og felleskomponenter de ønsker å ta i bruk.

Avtalen om bruk av Fiks-tjenestene

Før Fiks-tjenestene kan tas i bruk må det tegnes hovedavtale med KS om bruk av Fiks-plattformen, og tjenestevedlegg for hver enkelt tjeneste.

Tjenestene

Ved å klikke på menyvalget “Fiks” kan du i nedtrekksmenyen gå til hver enkelt tjeneste for mer informasjon.

Mer informasjon

Det er mye teknisk informasjon tilgjengelig på:

Her finner du blant annet en oversikt over tjenester som er under utvikling: