Fiks vaksine

KS har sammen med Folkehelseinstituttet (FHI) utviklet et API som gjør det mulig å hente vaksineinformasjon elektronisk fra FHIs SYSVAK register til kommunen. Tjenesten heter Fiks vaksine. API-et er tilgjengelig for kommuner som har behov for å hente større mengder med informasjon fra SYSVAK.  

Hvordan ta i bruk Fiks vaksine? 

Kommuner som ønsker å bruke APIet, må søke FHI via kommunelegen dersom dette er en del av overvåkning av covid-19. Søknad sendes til: sysvak.data@fhi.no.

For mer informasjon om statistikk fra SYSVAK, se her: https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/sysvak/

Når et utleveringsvedtak foreligger må kommuner som ønsker å bruke Fiks vaksine
  1. ta kontakt med leverandør av fagsystemet som skal ta i bruk Fiks vaksine  
  1. stille krav til leverandøren om innlogging med HelseID. Fiks vaksine krever innlogging med HelseID også for ikke-helsepersonell. Informasjon om hvordan dere tar i bruk HelseID, finner dere på https://nhn.no/helseid/hvordan-ta-i-bruk-helseid/
  1. signere avtaler med KS: 
  • hovedavtale om løpende tjenestekjøp (signeres av rådmann eller kommunaldirektør og sendes til KS på e-post til fiksavtaler@ks.no
  • tjenestevedlegg for Fiks vaksine (signeres av kommunalsjef stab-støtte og sendes til KS på e-post til fiksavtaler@ks.no
  1. gjennomføre ROS og DPIA 

Avtalene og maler dere kan bruke til ROS og DPIA, finner dere på https://portal.fiks.ks.no/fiks/avtalen/   

Pris for Fiks vaksine

Fiks vaksine koster 1 000 kr per måned per integrasjon kommunen bruker. Prisen dekker drift, forvaltning og videreutvikling av tjenesten. 

Teknisk informasjon finner dere på: https://ks-no.github.io/fiks-plattform/tjenester/vaksine/