Fiks vaksine

KS har sammen med Folkehelseinstituttet (FHI) utviklet et API som gjør det mulig å hente vaksineinformasjon elektronisk fra FHIs SYSVAK register til kommunen. Tjenesten heter Fiks vaksine. API-et er tilgjengelig for kommuner som har behov for å hente større mengder med informasjon fra SYSVAK.  

Hvordan ta i bruk Fiks vaksine? 

Kommuner som ønsker å bruke APIet, må søke FHI via kommunelegen dersom dette er en del av overvåkning av covid-19. Søknad sendes til: sysvak.data@fhi.no.

For mer informasjon om statistikk fra SYSVAK, se her: https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/sysvak/

Når et utleveringsvedtak foreligger må kommuner som ønsker å bruke Fiks vaksine
  1. ta kontakt med leverandør av fagsystemet som skal ta i bruk Fiks vaksine  
  1. stille krav til leverandøren om innlogging med HelseID. Fiks vaksine krever innlogging med HelseID også for ikke-helsepersonell. Informasjon om hvordan dere tar i bruk HelseID, finner dere på https://nhn.no/helseid/hvordan-ta-i-bruk-helseid/
  1. signere avtaler med KS: 
  • hovedavtale om løpende tjenestekjøp (signeres av rådmann eller kommunaldirektør og sendes til KS på e-post til fiksavtaler@ks.no
  • tjenestevedlegg for Fiks vaksine. Den signerer dere digitalt fra forvaltningssiden til Fiks-plattformen ved å trykke på “Ta i bruk” på tjenesten i Tjenester oversikt. Merk at det forutsetter at kommunen allerede har signert hovedavtale med KS.   
  1. gjennomføre ROS og DPIA 

Avtalene og maler dere kan bruke til ROS og DPIA, finner dere på https://portal.fiks.ks.no/fiks/avtalen/   

Pris for Fiks vaksine

Fiks vaksine koster 1 000 kr per måned per integrasjon kommunen bruker. Prisen dekker drift, forvaltning og videreutvikling av tjenesten. 

Teknisk informasjon finner dere på: https://ks-no.github.io/fiks-plattform/tjenester/vaksine/ 

Grafisk grensensitt for å hente ut vaksinasjonslister kan benyttes når vedtak er fattet.