Fiks smittevern

Fiks smittevern er en nasjonal løsning for å støtte kommunelegen sitt arbeid. Denne løsningen er basert på erfaringer fra pandemien og videreutvikles for å dekke fagområdet innenfor smittevern i kommunen. I dag vil du enkelt kunne registrere smitte i din kommune og få oversikt over historikk og spredning. Vi jobber med å videreutvikle denne løsningen.

Les mer om løsningen for smittesporing på tuberkulose og andre sykdommer

Din stemme teller!

Som kommune kan du være med å påvirke hvordan Fiks smittevern utvikles videre. Du kan spille inn ønsker gjennom å sende en e-post til vår brukerstøtte eller gjennom å delta i brukerrådet eller i brukermøtene. Det er viktig at du spiller inn forslag til ny funksjonalitet og forbedringer som kan bidra til å forenkle og øke kvaliteten på din hverdag. Dagens behovskartlegging avdekker ønsker om digital støtte innenfor smittesporing(leveranse 1 og 2 som leveres 2. halvår 2022), vaksinasjon, registrering av bekymringsmeldinger, mulighet for chat, elektronisk henvisning og rekviering av prøver og videreføring og etablering av integrasjoner mot nasjonale register.

Har du gode innspill? Send e-post til fiks@ks.no.

Hvordan ta i bruk?

  1. signere avtaler med KS: 
  • hovedavtale om løpende tjenestekjøp (signeres av rådmann/kommunedirektør og sendes til KS på e-post til fiksavtaler@ks.no
  • tjenesteavtale (tjenestevedlegg) for Fiks smittevern (signeres digitalt via forvaltningssiden til Fiks-plattformen)

Kort video om hvordan aktivere tjenesten og signere digitalt.

  1. gjennomføre DPIA og ROS 
    Avtalene og maler dere kan bruke til DPIA og ROS, finner dere på https://portal.fiks.ks.no/fiks/avtalen/  
  2. Opprette brukere og gi tilganger i forvaltning.fiks.ks.no.

Hva koster det å bruke tjenesten?

Gjeldende pris for Fiks smittevern finner dere i prisoversikten. De som allerede har Fiks smittesporing, betaler ikke mer for å ta i bruk Fiks smittevern.

Prisen dere betaler for tjenestene på Fiks-plattformen, er beregnet etter selvkost-prinsippet. KS tjener ikke penger på tjenestene, men prisen dekker kostnader for utvikling, drift og forvaltning.

Utgangspunkt for ROS og DPIA

KS har utarbeidet maler for ROS og DPIA som kommunen kan ta utgangspunkt i for egen risiko- og sårbarhetsanalyse.

Leveranser Fiks smittevern

Oversikt over leveranser og spesifikasjon på funksjonalitet.

Leveranser Fiks smittevern