Fiks smittesporing

Fiks smittesporing er en nasjonal løsning for smittesporingsarbeid. Denne løsningen er basert på plattfromen DHIS2 som benyttes i over 70 land verden over. Fiks smittesporing er tilgjengelig for kommunene via forvaltningsgrensesnittet på Fiks-plattformen.

Hvordan komme i gang med Fiks smittesporing?

Se opplæringsvideoer for Fiks smittesporing

Link til opplæringsmateriell for Fiks smittesporing

Brukerveiledninger for å konfiguere i Fiks forvaltning

Brukerveiledning på hvordan dere setter opp Fiks smittesporing i Fiks forvaltning.

Brukerdokumentasjon Fiks forvaltning – Opsett av Fiks smittesporing

Fiks smittesporing har integrasjoner mot flere nasjonale tjenester som bidrar til et mer effektivt smittesporingsarbeid:

Fiks folkeregister:

Integrasjon mot Fiks folkeregister gjør det enkelt slå opp personinformasjon basert på fødselsnummer.

Brukerdokumentasjon Fiks forvaltning – Fiks smittesporing oppslag mot folkeregisteret

Du kan lese mer om den nasjonale tjenesten her: https://portal.fiks.ks.no/fiks/fiks-folkeregister/

Fiks prøvesvar:

Tjenesten Fiks prøvesvar gjør at kommunen får resultater av covid-19-prøver rett inn i smittesporingsløsningen sin. Enkelt oppslag mot labdatabasen(FHI) for å hente prøvesvar direkte fra Fiks smittesporing.

Brukerdokumentasjon Fiks forvaltning – Fiks smittesporing oppslag mot prøvesvar

Du kan lese mer om den nasjonale tjenesten her: https://portal.fiks.ks.no/fiks/fiks-folkeregister/

Fiks klinikermelding

Fiks klinikermelding gjør at kommunen kan sende klinikermelding direkte fra smittesporingsverktøyet eller det elektroniske pasientjournalsystemet (EPJ) til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Folkehelseinstituttet (FHI). Dette er en funksjon som bidrar til stor effektivisering av rapportering i det daglige.

Brukerdokumentasjon Fiks forvaltning – Fiks smittesporing overføring av klinikermelding

Les mer om Fiks smittesporing på ks.no

Fiks vaksineoppslag

Brukerdokumentasjon Fiks forvaltning – Oppsett av Fiks vaksineoppslag

Fiks innreiseoppfølging

Tjenesten Fiks innreiseoppfølging er en modul i smittesporingsverktøyet Fiks smittesporing. 

Kommunen kan bruke Fiks innreiseoppfølging alene eller sammen med Fiks smittesporing. De har samme brukergrensesnitt og er enkelt å bruke. Fiks innreiseoppfølging får daglig overført informasjon fra Beredskapsregisteret (Helsedirektoratet) om nye reisende via API-et. Kommunen har ansvaret for å følge opp om karantenebestemmelser blir overholdt. Sammen med informasjon knyttet til prøvesvarresultater kan saksbehandler i kommunen utføre god oppfølging av innreisende. 

Brukerdokumentasjon Fiks Innreiseoppfølging – Oppsett av Fiks innreiseoppfølging

Les mer om Fiks innreiseoppfølging her