Kommuner og fylkeskommuner

Informasjon om hvordan Fiks folkeregister brukes i kommunene og i fylkeskommuner.

Behovskartlegging

Høsten 2020 brukte prosjektet mye tid sammen med samhandlingskommunene for å få kartlagt hvordan opplysninger fra folkeregisteret blir brukt i kommunesektoren. Utgangspunktet for kartleggingen var analysen som Skatteetaten gjennomførte i 2017.

I tillegg til å dekke behovene for bruk av opplysningene i dag er det en målsetning at innbyggere skal få oppdatert informasjon om seg selv ved at folkeregisteret benyttes i større grad enn i dag. En viktig del av behovskartleggingen var derfor å se på muligheter for økt bruk av opplysningene fra folkeregisteret f.eks. ved å bruke hendelseslister som proaktive tjenester overfor innbygger.

Fra behov til løsning

Prosjektet arbeider smidig og har nye versjoner av Fiks folkeregister ca. hver måned. Dette for å tilpasse innhold i tjenestene til det som kommuner og fylkeskommuner er mest opptatt av. F.eks. leverte prosjektet tidlig en tjeneste for oppslag i folkeregisteret fra smittesporingsløsningen Fiks smittesporing og på nettsiden for ansatte ble det som første leveranse i 2020 (januar) mulig å hente innbyggerlister basert på alder. Dette var viktig i kommunens arbeid med å planlegge vaksinasjon av covid-19.

Bruk av tjenesten i kommuner og fylkeskommuner

Fiks folkeregister brukes i dag av over 300 virksomheter hvor ansattes mulighet for å hente opplysninger om innbygger og generere innbyggerlister, har vært hovedårsaken til denne hurtige utbredelsen av tjenesten.

Flere fagsystem til bruk innenfor kommunesektorens tjenesteområder bruker i dag Fiks folkeregisteret med maskin-til-maskin integrasjon.

Samhandlingskommuner

Kommune/FK
Askøy kommune
Bergen kommune
Bodø kommune
Oslo kommune
Det digitale vestre agder (DDV)
Stavanger kommune
Stjørdal kommune
Tromsø kommune
Trondheim kommune