Fiks folkeregister

Gjennom Fiks folkeregister får kommuner og fylkeskommuner tilgang til folkeregisteret. Over 200 av landets kommuner har i dag avtale med KS om å bruke tjenesten.

Om Fiks folkeregister

Produktbeskrivelse
Beskrivelse av tjenesten Fiks folkeregister og planer for utvikling av tjenesten.

Ofte stilte spørsmål

Ressurser
Veiledere, spørsmål og svar, resultat fra brukerundersøkelser og presentasjoner fra prosjektet.

Kommunal bolig og kommunal bostøtte

Kommuner og fylkeskommuner
Informasjon om hvordan Fiks folkeregister brukes i kommunene og i fylkeskommunene.

Verktøy

Leverandører
Leverandørdialog og oversikt over fagsystem som henter personopplysninger fra folkeregisteret ved bruk av Fiks folkeregister.

Hvordan komme i gang med Fiks folkeregister?

StegOppgaveBeskrivelseReferanse
AGodkjenne Skatteetatens bruksvilkårSkatteetaten krever først at kommunen gir KS tilgang til å hente opplysninger fra modernisert folkeregister.RF1514 – Søknad om tilgang til modernisert folkeregisteret med veileder.
BTildele KS rettigheter i AltinnKommunen må tildele KS rettigheter til å hente opplysninger.Delegere rettigheter til KS på vegne av kommunen
CSignere avtaler med KSTjenesteavtalen (tjenestevedlegget) signerer dere digitalt fra forvaltningssiden til Fiks-plattformen.Tjenestevedlegg for Fiks folkeregister 
(signeres av kommunalsjef stab-støtte)
DROS og DPIAMaler som kommunene kan bruke som utgangspunkt når de skal gjennomføre egne risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og vurdere personvernkonsekvenser (DPIA).DPIA for folkeregister
ROS for folkeregister

Ta kontakt med fiks@ks.no hvis du har spørsmål om tjenesten.