Fiks folkeregister

Gjennom Fiks folkeregister får kommuner og fylkeskommuner tilgang til folkeregisteret. Over 300 av landets kommuner har i dag avtale med KS om å bruke tjenesten.

Skatt- og inntektsopplysninger

Skatt- og inntektsopplysninger er en egen tjeneste på Fiks-plattformen. Den første leveransen som gjelder redusert foreldrebetaling barnehage og SFO, er nå tilgjengelig som et menyvalg i Fiks folkeregister. Informasjon om hvilke avtaler som må på plass før bruk finner du her: https://portal.fiks.ks.no/fiks/avtalen/

Forutsetning for tilgang er at nødvendige avtaler med Skatteetaten er på plass. Dette er andre avtaler og prosesser for avtaleinngåelse enn for opplysninger fra folkeregisteret. Se veileder på ks.no.

Om Fiks folkeregister

Produktbeskrivelse
Beskrivelse av tjenesten Fiks folkeregister, tilgang til testdata og planer for utvikling av tjenesten.

Ofte stilte spørsmål

Veiledere, ROS, m.m.
Veiledere, maler for ROS og DPIA, presentasjon av prosjektet.

Kommunal bolig og kommunal bostøtte

Kommuner og fylkeskommuner
Informasjon om hvordan Fiks folkeregister brukes i kommunene og i fylkeskommunene.

Verktøy

Leverandører
Leverandørdialog og oversikt over fagsystem som henter personopplysninger fra folkeregisteret ved bruk av Fiks folkeregister.

Hvordan komme i gang med Fiks folkeregister?

StegOppgaveBeskrivelseReferanse
AGodkjenne Skatteetatens bruksvilkårKommunen må godkjenne vilkår for bruk av det modernisert folkeregister. Dette gjøres én gang før 31. desember 2021.Skatteetatens nettside
BTildele KS rettigheter i AltinnKommunen må tildele KS rettigheter til å hente opplysninger fra folkeregisteret.Delegere rettigheter til KS på vegne av kommunen
CSignere avtaler med KSTjenesteavtalen (tjenestevedlegget) signerer dere digitalt fra forvaltningssiden til Fiks-plattformen.Tjenestevedlegg for Fiks folkeregister 
(signeres av kommunalsjef stab-støtte)

Ta kontakt med fiks@ks.no hvis du har spørsmål om tjenesten.