Fiks bekymringsmelding/Nasjonal portal for bekymringsmelding

Når kommunen tar i bruk Fiks bekymringsmelding/ Nasjonal portal for bekymringsmelding, kan både privatpersoner og offentlig ansatte sende bekymringsmelding digitalt til barnevernet.

Løsningen er utviklet av KS i samarbeid med Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 

Løsningen består av to ulike skjema, ett for privat melder og ett for offentlige ansatte.

Brukerne logger seg inn på portalen, fyller ut og sender inn bekymringsmeldingen. Løsningen vil deretter levere bekymringsmeldingen på en eller flere av følgende måter:

  • direkte til kommunens fagsystem (strukturert informasjon)
  • som en manuell nedlastning (ustrukturert informasjon i digital form – PDF)
  • per brevpost

Hvem skal bruke tjenesten?

Både privatpersoner, offentlig ansatte og andre med meldeplikt etter barnevernloven § 6-4 kan sende inn bekymringsmeldinger via løsningen. Bekymringsmeldingene mottas av barneverntjenesten i kommunen.

Hvilke gevinster får dere ved å ta tjenesten i bruk?

Tjenesten gjør det enkelt å sende bekymringsmelding digitalt på en sikker måte. Dermed sparer både innbyggerne og kommunen tid, og begge parter kan være trygge på at personvernet og informasjonssikkerheten ivaretas gjennom løsningen.

Tjenesten er tilgjengelig for alle kommunene på Fiks-plattformen, uavhengig av digital modenhet.  Kommuner som ikke har et fagsystem som kan kobles til løsningen, kan likevel få bekymringsmeldingene i et manuelt mottak på Fiks-plattformen.

Tjenesten følger prinsippene for klart språk i digitale løsninger. I løsningen får brukerne veiledning som skal hjelpe dem å fylle ut den informasjonen barnevernet trenger. Tilbakemeldinger fra det kommunale barnevernet, i kommuner som har tatt i bruk tjenesten, er at meldinger som kommer inn gjennom den nye løsningen, er av bedre kvalitet. Det gjør det enklere for barnevernet å gjøre en god jobb for de barna som trenger hjelp

Hva koster det å bruke tjenesten?

Gjeldende pris tjenesten finner dere i prisoversikten.

Prisen dere betaler for tjenestene på Fiks-plattformen, er beregnet etter selvkost-prinsippet. KS tjener ikke penger på tjenestene, men prisen dekker kostnader for utvikling, drift og forvaltning.