Kontakt oss

Send gjerne en e-post til vår brukerstøtte fiks@ks.no.

Besøksadressen er Haakon VIIs gate 9, Oslo.
Postadressen er KS, Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo
Sikker digital post adresseres til org.nummer 971032146.