Bruk av Fiks-tjenestene

Tall sist oppdatert: 04.05.2022

Fiks-tjenestene:Tatt i bruk av:
SvarUt608
KS Læring204
Fiks min side129
Fiks bekymringsmelding (Nasjonal portal for bekymringsmelding)219
Fiks digisos344
Fiks del dokument61
Fiks digiorden60
Fiks folkeregister322
Fiks smittesporing149
Fiks prøvesvar133
Fiks klinikermelding81
Fiks innreise49
Fiks innreiseoppfølging30
Fiks kjøretøyregister49