Bruk av Fiks-tjenestene

Tall sist oppdatert: 30.09.2022

Fiks-tjenestene:Tatt i bruk av:
SvarUt661
KS Læring205
Fiks min kommune132
Fiks bekymringsmelding (Nasjonal portal for bekymringsmelding)240
Fiks digisos344
Fiks del dokument63
Fiks digiorden63
Fiks folkeregister356
Fiks smittesporing132
Fiks prøvesvar133
Fiks klinikermelding81
Fiks innreise49
Fiks innreiseoppfølging30
Fiks kjøretøyregister52