Bruk av Fiks-tjenestene

Tall på signerte tjenestevedlegg per 31.12.2022

Fiks-tjenestene:Antall signerte avtaler:
SvarUt670
KS Læring208
Fiks min kommune143
Fiks bekymringsmelding (Nasjonal portal for bekymringsmelding)259
Fiks digisos332
Fiks del dokument67
Fiks digiorden71
Fiks folkeregister368
Fiks smittesporing (Covid19)130
Fiks smittevern10
Fiks prøvesvar143
Fiks klinikermelding76
Fiks vaksine57
Fiks vaksinestatus88
Fiks innreise45
Fiks innreiseoppfølging25
Fiks kjøretøyregister36
Fiks protokoller5