Bruk av Fiks-tjenestene

Tall sist oppdatert: 31.08.2021

Fiks-tjenestene:Tatt i bruk av:
SvarUt588
KS Læring192
Fiks min side122
Fiks bekymringsmelding (Nasjonal portal for bekymringsmelding)174
Fiks digisos331
Fiks del dokument54
Fiks digiorden53
Fiks folkeregister240
Fiks smittesporing130
Fiks prøvesvar113
Fiks klinikermelding62
Fiks kjøretøyregister44
Fiks innreise42
Fiks innreiseoppfølging25