WCAG-sjekklister

I forbindelse med kravene ovenfor offentlig sektor som vil gjelde fra februar 2023 (lenke til uutilsynet.no) publiserer vi WCAG-sjekklister for utvalgte Fiks-tjenester.

Det er ansvaret til den offentlige virksomheten som bruker våre tjenester å inkludere tredjepartsløsninger i sine egne tilgjengelighetserklæringer. KS har ikke tilgang til løsningen fra Tilsynet for universell utforming av ikt (UU-tilsynet) for å publisere tilgjengelighetserklæringer for offentlige virksomheter. Vi har vært i dialog med UU-tilsynet om hvordan (fylkes)kommuner best kan oppfylle kravet til tilgjengelighetserklæring for DIF sine nettsider. UU-tilsynet påpeker at hver enkelt offentlig virksomhet må fylle ut en tilgjengelighetserklæring for tredjepartsløsninger, på grunnlag av at den offentlige virksomheten selv har et juridisk ansvar for at løsningen møter kravene. Ansvaret gjelder både kravene til universell utforming av selve løsningen og innholdet i og publisering av tilgjengelighetserklæring for løsningen.

DIF vil legge til rette for at det blir så enkelt som mulig for offentlige virksomheter å fylle ut tilgjengelighetserklæringer for våre løsninger. Min kommunee-dialog og Nasjonal portal for bekymringsmelding til barnevernet er prioritert i vårt arbeid med universell utforming. Sjekklistene finner du her, slik at (fylkes)kommuner har informasjonsgrunnlag for å fylle ut virksomhetens egne tilgjengelighetserklæringer:

For Min kommune og Fiks bekymringsmelding er det funnet et par feil, som vi er i gang å utbedre. For e-dialog har vi identifisert en del flere utfordringer. Vi vil lansere en ny versjon av e-dialog i nærmeste framtid, som vil oppfylle kravene. Vi vil gjennomføre mer testing og feilretting, og oppdaterer sjekklistene kontinuerlig.

For Min kommune er det viktig at (fylkes)kommunen som tar ansvar for at innholdet som hentes fra fagsystemene, som vises gjennom Min kommune, er universelt utformet.

Informasjon om universell utforming i KS Læring finner du på denne siden på KS Læring.