SvarUt og SvarInn er i normal drift igjen

Vi viser til informasjon tidligere i dag om problemer med SvarUt og SvarInn.

Klokken 13:25, altså etter en knapp time, var to av tre noder i drift igjen. Nå er situasjonen normalisert og problemet er altså løst.

Loggene i SvarUt og SvarInn viser at de langt fleste fagsystemene automatisk gjenopptok sending og mottak av forsendelser. For disse førte altså ikke nedetiden til annet enn en knapp times forsinkelse.

Dersom man er i tvil om forsendelsene faktisk kom frem bør man sjekke den utgående posten i fagsystemet mot loggen i SvarUt på https://svarut.ks.no/forsendelser.

Feil i faktura fra Grafisk Digital AS for april måned

KS har endret rutinene for fakturering. Det betyr blant annet at de fleste Fiks-tjenestene nå faktureres samlet, inkludert også SvarUt. Utover dette får ikke dette noen konsekvenser for kommunene og andre virksomheter som benytter Fiks-tjenestene.

Men i denne forbindelse med endringen oppsto det en feil hos Grafisk Digital. Denne feilen førte til at print og porto for det som ble printet 5. april ble dobbeltfakturert. Dette berører de fleste virksomheter, men ikke nødvendigvis alle, avhengig av om virksomheten faktisk har sendt noe som ble printet på denne datoen.

Feilen blir rettet opp i neste faktura fra Grafisk Digital.

Varsel om nedetid og ustabilitet for Fiks-tjenestene Klinikermelding, Vaksine og Prøvesvar 11-12. april

Vi har fått følgene informasjon fra Norsk Helsenett:

Norsk Helsenett planlegger å gjennomføre vedlikeholdsarbeid i sentral infrastruktur, og det forventes ustabilitet og noe nedetid i den meldte perioden på en rekke tjenester, deriblant Klinikermelding.

Berørt: Klinikermelding, Klinikermelding API mot FIKS
Start: 11. april 2021 kl 23:00
Slutt: 12. april 2021 kl 05:00

I tillegg til dette antar vi at også Fiks-tjenestene Vaksine og Prøvesvar vil kunne bli berørt.

Problemer med systemer fra KS

KS har store problemer med SvarUt og flere andre tjenester. Det ser ut til at dette er knyttet til problemer hos Digitaliseringsdirektoratet og som blant annet også rammer Altinn og innlogging via ID-porten. Det er spesielt problemene med ID-porten som rammer KS’ tjenester.

Vi jobber med saken. Vi anbefaler alle om å forsøke igjen med jevne mellomrom.

Hvilken kvittering får offentlige meldere av bekymringsmeldinger til barnevernet?

Mange kommuner har nå tatt i bruk Fiks-tjenesten Nasjonal portal for bekymringsmeldinger til barnevernet. Når kommunen tar i bruk tjenesten kan både privatpersoner og offentlig ansatte sende bekymringsmelding digitalt til barnevernet.

Selve tjenesten har adressen https://bekymringsmelding.fiks.ks.no/. De kommunene som har tatt i bruk tjenesten har gjerne lenke til denne på sine nettsider. Det er ett skjema for privatpersoner og et annet for offentlig ansatte og personer med meldeplikt.

KS får stadig spørsmål om hvilken kvittering offentlige meldere får etter å ha sendt inn en bekymringsmelding. Etter å ha sendt inn skjemaet får melderen følgende:

Dersom melder klikker på [Vis kvittering] kommer følgende:

Skjemaet fortsetter med informasjon om barnet som meldingen gjelder og barnets foresatte.

Melder kan velge å skrive ut kvitteringen på papir eller som pdf-dokument.

Det er kun offentlige meldere som får kvittering med opplysninger om selve saken. Private meldere får kun en enkel bekreftelse på at meldingen er sendt.

Dersom kommunen ikke har tatt i bruk Fiks-tjenesten må melder laste ned et skjema, som deretter skal fylles ut og sendes i posten til den kommunen det gjelder.

Ikke utsett utsending av eiendomsskattesedlene!

Det er tid for utsending av eiendomsskattesedlene. Eiendomsskatteloven pålegger kommunene at eiendomsskatten «så langt råd er» skal være utskrevet innen 1. mars i skatteåret. Dette betyr at vi forventer at det blir ekspedert store mengder forsendelser i løpet av inneværende uke.

Erfaringene fra tidligere bekrefter da også dette. I fjor førte dette til problemer, ikke nødvendigvis for SvarUt, men også for Altinn og DPI, altså Digipost og e-Boks. Forsinkelsene som oppsto resulterte derfor i unødvendig mye brevpost.

Vi henstiller derfor kommunene om ikke å utsette dette unødvendig. Kan vi spre dette utover alle de 5-6 siste dagene før månedsskiftet vil det føre til langt færre problemer. Husk også på at KS ikke har bemanning av brukerstøttesenteret i helgene.

Fakturering for bruk av SvarUt 4. kvartal 2020

Det er sendt ut fakturaer for bruk av SvarUt for 4. kvartal 2020.

Fakturaen omfatter følgende:

  • FIKS SvarUt – alle forsendelser, uavhengig av kanal
  • FIKS SvarInn – utgående post som leveres mottaker som benytter SvarInn
  • Altinn – utgående post som leveres mottaker som benytter Altinn
  • SMS, innenlands – bruk av SMS-tjenesten til mottakere med norsk mobilabonnement
  • SMS til utlandet – bruk av SMS-tjenesten til mottakere med utenlandske abonnement
  • Mottak av post fra NAV gjennom Digisos

Det er viktig å merke seg at beløpet for SvarInn ikke gjelder virksomhetens bruk av SvarInn for innkommet post, men altså post som virksomheten har sendt ut til mottakere som får dette via SvarInn. Det er nemlig alltid avsender som bærer kostnadene.

Merk også at dere vil motta faktura fra Difi for forsendelser som blir sendt til privatpersoner som har valgt Digipost eller e-Boks som postkasse. På samme måte vil Grafisk Digital fakturere for print og porto der forsendelsen sendes som brevpost.

Kommunene faktureres også for mottak av post fra NAV gjennom Digisos. Dette gjelder altså innkommet post, i henhold til avtale mellom kommunene, KS og NAV.

Bruken av øvrige Fiks-tjenester faktureres separat.

Prisene for bruk av SvarUt, SvarInn, Altinn og Digisos er publisert på nettsiden Priser for bruk av SvarUt og SMS. Denne siden er passordbeskyttet. Gjeldende passord finner lokal administrator på http://svarut.ks.no/hjelp/. Alternativt kan det også sendes epost til svarut@ks.no med anmodning om å få tilgang.

Kommunene og virksomhetene kan også selv ta ut et fakturaunderlag på https://svarut.ks.no/forsendelser/ . Angi da datoene 01.10.2020 og 31.12.2020 som «Innsendt dato» og klikk på [Fakturagrunnlag]. I dette grunnlaget er dette også fordelt på konteringskoder, for de som bruker det for internfakturering.

Vi sender ikke ut faktura til kommuner og virksomheter dersom totalsummen er lavere enn 100 kroner. Dette samlet opp og faktureres senere.

Fakturaene er sendt i henhold til den fakturainformasjon som virksomheten selv oppdaterer på https://svarut.ks.no/konfigurasjon/, under  fanen «Faktura». Dersom adressen er gal må altså kommunens egen lokale administrator for SvarUt oppdatere dette.

Neste faktura, for 1. kvartal 2021, vil komme i april 2021.

Har kommunen fått vaksinasjonslister i pdf-format?

KS sendte 21. desember liste over innbyggere 65 år og eldre med bostedsadresse i kommunen, til hjelp i vaksinasjonsarbeidet. Listene ble sendt via SvarUt og adressert til kommunens hovedorganisasjonsnummer.

Flere kommuner melder tilbake at listen kom i pdf-format, noe som gjør det vanskelig å behandle informasjonen. Men KS sendte dette i Excel-format. Det er kommunenes fagsystem som har konvertert Excel-filen til pdf-formatet før import.

Kommunene kan likevel laste ned Excel-filen manuelt i https://svarut.ks.no/forsendelser, under fanen “Innkommende”. Den som skal laste ned dette manuelt må være lokal administrator i SvarInn og også ha rollen “Post/arkiv” i Altinn, slik det er for all innkommet post til kommunen.