Støtte for Internet Explorer fjernes fra 20. januar

Fra 20. januar vil det ikke lengre være mulig å bruke Internet Explorer på en rekke av tjenestene vi tilbyr.

Hvilke tjenester/nettsider er påvirket?

Innbyggertjenester

 • Fiks bekymringsmelding (Nasjonal portal for bekymringsmeldinger)
 • Fiks min side
 • Fiks smitte selvregistrering

Forvaltningstjenester

 • Fiks del dokument
 • Søk i Fiks folkeregister
 • Manuelt mottak av bekymringsmeldinger
 • Fiks konfigurasjon

Hvorfor fjerner dere støtten for Internet Explorer?

Internet Explorer var en gang en veldig populær nettleser, men er ikke regnet som sikker lengre. Microsoft har blant annet sluttet å gi ut sikkerhetsoppdateringer. I tillegg kreves det betraktelig med utviklingstimer å fortsette å tilby en god brukeropplevelse i Internet Explorer, siden den ikke følger standarder som andre nettlesere gjør.

Hva skal jeg gjøre videre?

Hvis du eller noen i din organisasjon bruker Internet Explorer, foreslår vi at dere laster ned en mer moderne nettleser som Firefox, Chrome eller Edge. Ta kontakt med noen IT-ansvarlige i kommunen for hjelp til dette.

Har du andre spørsmål?

Ta kontakt med oss på fiks@ks.no.

Nå kan innbyggerne registrere positiv hjemmetest selv

KS har utviklet en ny tjeneste der innbyggerne selv kan registrere at de har tatt en positiv hjemmetest. Informasjonen kommer rett inn i Fiks smittesporing, slik at kommunen kan starte smittesporingsarbeidet.

Tjenesten er klar tirsdag 14. desember

Tjenesten settes i produksjon tirsdag 14. desember, rundt klokken 15.00.

Snart mulig å registrere barn

I den første versjonen av løsningen kan innbyggere med egen BankID registrere positiv test for seg selv. Vi jobber med funksjonalitet som gir foresatte mulighet til å registrere egne barn. Dette vil være klart 21.desember.

Les mer om løsningen på Fiks-portalen. Vi oppdaterer nettsidene fortløpende med tekst og skjermbilder.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss på smittesporing@ks.no hvis du har spørsmål.

Oppgradering av KS Læring

Vi minner om at vi skal oppdatere KS Læring til ny versjon.

Det betyr at KS Læring vil være utilgjengelig for alle brukere, fra og med 1. desember kl 19.00 til og med 2. desember 2021.

Vi beklager nedetiden oppgraderingen medfører, men vi ser samtidig frem til nye funksjonaliteter og mulighet for å videreutvikle læringsplattformen.

Les mer om oppdateringen på: https://portal.fiks.ks.no/oppgradering-til-moodle-v-3-9-desember-2021/

Lenke til brukermøtet for Fiks folkeregister, torsdag 11.november

Fiks folkeregister ble lansert høsten 2020, og 249 kommuner bruker tjenesten i dag. På nettsiden kan ansatte hente opplysninger fra folkeregisteret ved å gjøre oppslag eller lage innbyggerlister. I tillegg kan fagsystemene hente opplysninger direkte med en maskin-til-maskin-integrasjon.

En viktig suksessfaktor for prosjektet Fiks folkeregister er tett samarbeid med kommunesektoren. KS, kommuner og fylkeskommuner har samarbeidet om å avklare behov, prioritere utviklingsoppgaver og kvalitetssikre løsningen. Samhandlingsforum er prosjektets felles møteplass. Det er dette møtet vi inviterer alle interesserte til å delta på torsdag 11. november kl. 12 til 14.  

Hva skjer på møtet?
På møtet får du vite hvordan kommunene bruker Fiks folkeregister og hvilke oppgaver prosjektet jobber med. Du får også informasjon om samarbeidet med leverandørene og mulighet til å stille spørsmål.

Agenda

 • Kort om tjenesten Fiks folkeregister
 • Statusrapport fra prosjektet
 • Informasjon om personvern og informasjonssikkerhet
 • Status fra samhandlingskommunene
 • Leverandøroppfølging og bruk av tjenesten i kommunene og fylkeskommunene
 • Spørsmål og svar

Møtet arrangeres på Teams torsdag 11. november kl. 12 til 14.

Klikk på lenken for å delta på møtet.

Høstens brukermøter – hold av tid i kalenderen!

Velkommen til høstens brukermøter for tjenestene Fiks digiorden, Fiks folkeregister, SvarUt og Fiks min side. Alle møtene arrangeres digitalt over Microsoft Teams.

Tidspunkt

Fiks folkeregister – torsdag 11.november, klokken 12.00-14.00: Opptak og presentasjon av møtet ligger under fanen “Brukermøter”

Fiks digiorden – fredag 19.november, klokken 12.00-14.00. Opptak og presentasjon av møtet ligger under fanen “Brukermøter”

SvarUt – fredag 26. november, klokken 10.00 –12.00: 12.00-14.00: Opptak og presentasjon av møtet ligger under fanen “Brukermøter”

Fiks min side – tirsdag 14.desember fra 9:30-11:30: Klikk på møtelenken for å delta.

Møtelenker vil bli publisert her, men legg gjerne inn tidspunkt i din kalender allerede nå.

Det vil bli tatt opptak av møtene.

Agenda på møtene

På møtene vil vi informere om status og eventuell videreutvikling av tjenesten. I tillegg ønsker vi gjerne at kommuner/fylkeskommuner som bruker tjenesten deler sine erfaringer. Brukermøtene er også en god anledning til å stille spørsmål hvis det er noe dere lurer på.

Veiledere: Hvordan konfigurere Fiks prøvesvar og Fiks innreise for kommuner som benytter smittesporingsverktøyet ReMin

Fiks prøvesvar og Fiks innreise er også tilgjengelig for kommuner som bruker smittesporingsverktøyet ReMin.

Her finner dere detaljerte beskrivelser for hvordan dere konfigurerer opp tjenestene:

Veileder: Hvordan konfigurere Fiks prøvesvar for kommuner som bruker ReMin.

Veileder: Hvordan konfigurere Fiks innreise for kommuner som bruker ReMin.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål til veilederne? Ta gjerne kontakt med vår brukerstøtte på fiks@ks.no

Vi minner om planlagt nedetid i dag kl. 19:00-00:00 på Fiks smittesporing.

I forbindelse med oppgradering av Fiks smittesporing til ny versjon og implementering av Fiks innreiseoppfølging må vi sette løsningen i vedlikehold-modus.

Det betyr at sluttbrukere ikke kan logge seg på og arbeide med smittesporingsarbeid mens vi utfører oppgraderingen. Vi oppfordrer dere til å planlegge arbeid i den perioden  uten tilgang til Fiks smittesporing i perioden 19:00-00:00 mandag 7.juni.

Har du spørsmål ta kontakt på smittesporing@ks.no

Åpne brukermøter for Fiks folkeregister og Fiks digiorden

KS inviterer til åpne brukermøter for Fiks folkeregister og Fiks digiorden 24. og 25. juni.

Les mer om møtene og sett av tid i kalenderen:

Fiks folkeregister: https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/felleslosninger/modernisert-folkeregister/delta-pa-apent-mote-om-fiks-folkeregister/


Fiks digiorden: https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/felleslosninger/digiorden/delta-pa-apent-brukermote-om-tjenesten-fiks-digiorden/