Høstens brukermøter – hold av tid i kalenderen!

Hold av tid i kalenderen for høstens brukermøter.

Uke 46:  

·        SvarUt – tirsdag 15. November, digitalt, klokken 12:00-14:00 

·        KS Læring – onsdag 16. November, digitalt, klokken 12:00 – 14:00 

·        Fiks digiorden – torsdag 17.novemeber, OBS! Trolig fysisk brukermøte i Bergen klokken 10:00 – 15:00 – mer informasjon kommer! 

Uke 47:

·        Fiks folkeregister/Fiks register – tirsdag 22. November, digitalt, kl. 13:00-15:00 

Uke 48:  

·        Nasjonal portal for bekymringsmelding (Fiks bekymringsmelding) – onsdag 30. november, digitalt kl. 12:00-14:00

Uke 49:

·        Fiks smittevern – Tirsdag 6.desember, digitalt kl. 10:00-12:00 

·        Fiks min kommune – onsdag 7. desember, digitalt, kl. 12:00 – 14:00 

Møtelenker vil bli publisert her på Fiks-portalen, men legg gjerne inn tidspunktene i din kalender allerede nå.

Det vil bli tatt opptak av de digitale møtene.

Agenda på møtene

Brukermøtene er brukernes arena – derfor ønsker vi at kommuner og fylkeskommuner som bruker tjenesten deler sine erfaringer. Har dere noen konkrete temaer de har lyst til å ta opp? Har dere gjort dere noen erfaringer som andre kommuner kan ha nytte av? Gi oss beskjed, så får vi det inn på agendaen!

I tillegg vil vi presentere siste status for de ulike tjenestene og det er satt av tid til at brukere kan stille spørsmål om det dere lurer på!

Velkommen!

Nyheter om Fiks Digiorden

Fiks Digiorden er en nasjonal fellesløsning og et styringsverktøy som hjelper kommunen å drive god informasjonsforvaltning. Digiorden brukes i kommunens arbeid med informasjonsforvaltning og informasjonssikkerhet. Tjenesten er utviklet i samarbeid med kommunene med støtte fra finansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter (Digifin). I dag har 63 kommuner tatt i bruk tjenesten.

Hva er nytt?

Siden løsningen ble flyttet til Fiks-plattformen i 2021 har avdeling digitale fellestjenester i KS sammen med kommunene i brukerrådet jobbet med å videreutvikle den opprinnelige løsningen.

Dette er noe av den nye funksjonaliteten i løsningen:

  • Oversikt over ROS, DPIA og databehandleravtale til ulike applikasjoner

I en ny rapport kan kommunen lett få oversikt over om ROS, DPIA og databehandleravtale er registrert til ulike applikasjoner

  • Ny mal for personvernerklæring og registrering av personvernombud i kommunen

I Fiks digiorden finner dere nå en ny mal for personvernerklæring og kan registrere personvernombud i kommunen.

  • Fristille datasett fra applikasjoner og behandlingsprotokoller

Ved å fristille datasett fra applikasjoner og behandlingsprotokoller kan kommunene arbeide med behandlingsprotokoller uavhengig av om datasett er etablert. Dette er en mer riktig arbeidsform da datasett ikke nødvendigvis er utledet fra en applikasjons sitt datasett.

  • Muligheter for import og eksport

Fiks Digiorden har nå flere muligheter for import og eksport. Kommunen kan importere eller eksportere appliksjoner, datasett og behandlingsprotokoller. Dette kan være et nyttig verktøy i forbindelse med anskaffelser, for å få oversikt over hvilken dato ulike avtaler utløper eller utarbeide rapporter ved bruk av andre verktøy. Det er også effektivt ved etablering av ny kommune.

  • Bedre grafiske rapporter

Fiks Digiorden har en grafisk rapport som viser elementer registrert og relasjonene mellom disse. Det er nå gjort forbedringer i visning av rapporten ved at bruker får flere valgt i forhold til grafisk presentasjon. I tillegg er det mulig å lagre en visning som et bilde, slik at dette kan vises f.eks. i en PowerPoint presentasjon.

  • Demokommune med oppdaterte data om applikasjoner, datasett og behandlingsprotokoller

Alle kommuner som er interessert i å ta i bruk løsningen kan få tilgang til en demokommune. I løpet av 2022 vil vi, i samarbeid med brukerrådet, jobbe for å bedre datakvaliteten i demokommunen, slik at kommuner som er interessert får en bedre innsikt i mulighetene i løsningen. Vi vil også lansere en egen guide for bruk av demokommunen. Ta kontakt med vår brukerstøtte på fiks@ks.no hvis din kommune er interessert i få tilgang til en demobruker.

Videre planlagt arbeid i 2022/2023

  • Autentisering med to-faktor og tilgang som for andre tjenester på Fiks-plattformen
  • API-er for å dele data maskinelt med andre løsninger kommunene benytter ved internkontroll

Velkommen til digitalt brukermøte torsdag 23. juni

Er du nysgjerrig på hvilken verdi Fiks digiorden kan gi din kommune? Torsdag 23.juni fra klokken 9.00-11.00 arrangerer vi digitalt brukermøte for Fiks digiorden. På dette møtet vil vi gi dere en introduksjon til Fiks digiorden og hvilken verdi det gir for dere i kommunene. Volda kommune vil dele sine erfaringer fra innføring av tjenesten. Lillesand kommune vil fortelle om hvordan de bruker Fiks Digiorden som en del av arbeidet med internkontroll i kommunen. Avdeling digitale fellestjenester vil dele planer for videreutvikling og forvaltning av tjenesten for 2022 og 2023. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål.

Brukermøtet arrangeres via Teams – Klikk på møtelenke for å delta.

Brukerråd

I 2021 ble brukerrådet for Fiks digiorden etablert. Siden oppstart har flere kommuner meldt interesse og i dag deltar 10 kommuner og et IKT-samarbeid i brukerrådet. Brukerrådet møtes en gang i måneden for å gjennomgå status på drift, pågående utviklingsoppgaver og prioritere fremtidige utviklingsoppgaver. Følgende kommuner og samarbeid sitter i brukerrådet i dag: Bodø kommune, Tromsø kommune, Lillesand kommune, Fredrikstad kommune, Moss kommune, Nittedal kommune, Volda kommune, Harstad kommune, Ålesund kommune og Kongsbergregionen IKT.

Ta kontakt med brukerstøtte på fiks@ks.no hvis din kommune er bruker av Fiks Digiorden og ønsker å være med i brukerrådet.

Les mer om Fiks Digiorden

Bodø kommune har tatt i bruk tjenesten, og på nettsidene til Forum for offentlig service kan du lese mer om deres erfaringer. Les mer om Bodø kommunes erfaringer med Digiorden.

Lillesand kommune har tatt i bruk tjenesten, på ks.no kan du lese mer om deres erfaringer. Les mer om Lillesands erfaringer med Digiorden.

Fiks min side på Fiks-plattformen bytter navn til Fiks min kommune

Fiks min side ble lansert i 2018, og nærmere 140 kommuner har tatt tjenesten i bruk. Dermed kan rundt 50 prosent av Norges innbyggere bruke portalen. På Fiks min side kan innbyggerne blant annet lese post fra kommunen, se eiendomsinformasjon, byggesaker og fakturaopplysninger.

Vi endrer nå navn på tjenesten fra Min side til Min kommune for å tydeliggjøre at tjenesten viser informasjon fra kommunal sektor. Samtidig har vi forbedret brukergrensesnittet. Blant annet kan innbyggeren nå se nye hendelser på forsiden.

Når blir endringene tilgjengelig for innbygger?

Endringen er på plass for innbygger i løpet av torsdag 9.juni 2022.

Videreutvikling av tjenesten

Målet er å videreutvikle portalen og tilby innbyggerne og virksomhetene innsyn i flere kommunale tjenester. Vi jobber blant annet med å utvikle tjenester for innbyggere som er i kontakt med barnevernet. Chat og dialog er noen av tjenestene som kommer i løpet av året.

Hvordan ta i bruk Fiks min kommune?

Vi oppfordrer alle kommuner og fylkeskommuner til ta i bruk Min kommune for å gi innbyggerne og organisasjoner enklere innsyn i saksbehandling og annen relevant informasjon. På Fiks-portalen kan dere lese mer om tjenesten og om hvordan dere tar den i bruk.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil vite mer om tjenesten eller ønsker en demonstrasjon. Send en e-post til fiks@ks.no, så hjelper vi deg.

Fredag 3. juni flyttet KS Læring til Fiks-plattformen

Fredag 3. juni flyttet KS Læring over til Fiks-plattformen.

Årsaken til flyttingen er at tidligere driftspartner har sagt opp avtalen. Ved å flytte KS Læring til Fiks-plattformen får vi nå ett mindre ledd å forholde oss til i forbindelse med feilsøking, feilretting og endringsarbeid. Vårt mål er at dette skal føre til mer effektive arbeidsprosesser fremover.

Ta kontakt ved eventuelle feil

Flyttingen skal ikke medføre noen endringer for deg som bruker. Dette er ikke en oppgradering, og du skal ikke merke noen forskjell på grensesnitt og navigeringsmønster.

Send gjerne en e-post til kslaring@ks.no hvis dere oppdager noe som ikke fungerer slik det skal.
Les mer om flyttingen her

Fiks digiorden: OBS! Brukermøtet flyttes igjen til torsdag 23.juni klokken 09.00-11.00

Brukermøtet for tjenesten Fiks digiorden arrangeres torsdag 23.juni fra 09.00-11.00

Fiks digiorden – torsdag 23. juni, klokken 09.00 – 11.00 – Klikk på møtelenke for å delta

Er du nysgjerrig på Fiks digiorden?

Bodø kommune er en av kommunene som har tatt i bruk tjenesten, og på nettsidene til Forum for offentlig service kan du lese mer om deres erfaringer.

Les saken

Vårens brukermøter – hold av tid i kalenderen!

Velkommen til vårens brukermøter. Alle møtene arrangeres digitalt over Microsoft Teams og det vil bli tatt opptak av møtene. Dere trenger ikke å melde dere på, men legg gjerne møtelenke og tidspunkt inn i egen kalender!

Tidspunkt

Det vil bli tatt opptak av møtene.

Agenda på møtene

På møtene vil vi informere om status og eventuell videreutvikling av tjenesten. I tillegg ønsker vi gjerne at kommuner/fylkeskommuner som bruker tjenesten deler sine erfaringer. Brukermøtene er også en god anledning til å stille spørsmål hvis det er noe dere lurer på.

Opptak og presentasjoner fra Fiks GeoIntegrasjon-webinar

Opptak og presentasjoner

Opptak av webinaret er nå publisert og tilgjengelig. Dere finner opptaket på denne lenken: https://youtu.be/Rt8naa9KZAk

Nytt webinar 2. februar

Vi vil også benytte anledningen til å minne om neste webinar om Fiks protokoller: Fiks plan og Fiks matrikkelføring.

Når: Onsdag 2. februar fra klokken 12.00 – 14.30

Hvor: Microsoft Teams

Hold av tid i kalenderen og klikk på møtelenken for å delta.

Mer informasjon om webinaret finner dere på Fiks-portalen

Har du spørsmål?

Spørsmål om webinaret kan sendes til prosjektet ved Heidi Liv Tomren, heidi.liv.tomren@ks.no eller Michael Pande-Rolfsen, michael.pande.rolfsen@ks.no.

Har din kommune behov for en løsning for selvregistrering av positive hjemmetester, kan Fiks smittesporing tas i bruk til dette

Din kommune kan enkelt ta i bruk selvregistreringsløsningen i dag, uavhengig om dere benytter Fiks smittesporing aktivt.

Vi ønsker å tilby selvregistreringsløsningen slik at innbygger enkelt kan gi beskjed om positive hjemmetester til kommunen. Kommunen kan deretter enkelt hente ut lister med informasjon om de smittede.

Hvordan kommer vi i gang?

Send en e-post til smittesporing@ks.no eller ta kontakt med produktansvarlig for en prat.

Torunn Marstrander

Produktansvarlig Fiks smittesporing

Mobil: 95704240

Hvordan aktivere tjenesten?

Aktivering av tjenesten Fiks smittesporing:  https://portal.fiks.ks.no/oppsett-av-fiks-smittesporing/

Les mer om selvregistreringsløsningen: https://portal.fiks.ks.no/hvordan-fungerer-tjenesten-selvregstrering-av-positiv-hjemmetest/