Utfall av SvarUt – melding til datatilsynet?

På bakgrunn av feilen som oppstod i tjenesten SvarUt i går 21. oktober 2021, sendte KS et forhåndsvarsel om mulighet for økt risiko for de registrerte til Datatilsynet. Per nå er det vanskelig å si noe om hvilke konsekvenser feilen kan ha hatt for personvernet. KS, som databehandler, vil likevel oppfordre kommuner og andre kunder som ser at feilen kan ha ført til økt risiko for de registrerte til å melde saken til Datatilsynet. Risikoen for den registrerte kan ha økt hvis forsendelser med høy hastegrad har blitt forsinket utover det som er akseptabelt, slik at det dermed for uønskede konsekvenser får den/de registrerte.

Kunder som skal sende melding til Datatilsynet bør gjøre dette med referanse til den saken som allerede er opprettet. Saksnummer får dere ved å sende en forespørsel til fiks@ks.no.  Ta også gjerne kontakt med vår brukerstøtte hvis dere har andre spørsmål angående saken.

Les mer om risiko for den registrerte hos datatilsynet i Veiledning om DPIA | Datatilsynet

SvarUt er tilbake i drift: All post sendt mellom kl. 02:23 og 10:31 må sendes på nytt

På grunn av en teknisk feil var tjenesten nede torsdag 21. oktober mellom kl. 02:23 og 13:39. Mellom kl. 10:31 og 13:39 var det ikke mulig å sende post via SvarUt. Alt som ble forsøkt sendt i dette tidsrommet ble avvist.

Alt dere har sendt via SvarUt i tidsrommet 02:23 til 10:31, må derfor sendes på nytt. Dette inkluderer godkjente/sendte forsendelser!

Vi beklager ulempene dette medfører.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med vår brukerstøtte, fiks@ks.no.

SvarUt vil være utilgjengelig i noen timer til

Vi har nå lokalisert feilen og jobber med feilretting, men tjenesten vil fortsatt være utilgjengelig i noen timer fremover.

Feilen påvirker tjenestene SvarUt, SvarInn, eDialog og Digisos.

Forsendelser som er blitt forsøkt sendt via SvarUt siden nedetiden startet ca. kl. 02:30, må sendes på nytt fra fagsystemene når tjenesten er tilbake.

Digisos-søknader ligger i en kø hos oss og vil sendes til kommunenes SvarInn-mottakersystem som normalt når tjenesten er tilbake.

Vi beklager ulemepene dette medfører.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med vår brukerstøtte, fiks@ks.no.

Nye IP-adresser for Fiks API

Vi har gått over til lastbalansering på api.fiks.ks.no og har nå derfor flere IP-adresser. Vi ser at noen kommuner mest sannsynlig har sperringer i sine brannmurer og derfor må åpne opp for våre nye adresser.

De nye adressene som kommunene må åpne opp for er 137.221.28.86 og 137.221.25.86.

Ta gjerne kontakt med oss på e-post fiks@ks.no hvis du har spørsmål.