Ny tjeneste lanseres: Fiks Melding

Vi lanserer en ny tjeneste som heter Fiks melding. Tjenesten gjør det mulig å sende informasjon fra avsender til mottaker via en valgt kanal. De som bruker tjenesten, velger selv hvilke kanaler de ønsker å bruke og betaler kun for det de bruker. 

Fiks melding består i dag av kanalene SMS og del dokument. Etter hvert vil vi lansere flere kanaler i tjenesten, blant annet nye versjoner av edialog og manuell forsendelse.

I første omgang vil SMS mangle funksjonalitet for opplasting av mottakere via Excel-fil. Den gamle løsningen for SMS kan brukes for dette formålet inntil funksjonalitet er på plass i Fiks melding.

Gamle løsninger 

Den gamle SMS-løsningen og manuell forsendelse, som er i SvarUt i dag, vil fortsatt kunne brukes en periode fremover. Etter hvert vil de gamle løsningene bli faset ut til fordel for Fiks melding.  

Hva betyr dette for kunder som bruker Fiks del dokument i dag? 

Fiks del dokument har frem til nå vært en egen tjeneste, men det blir nå en del av tjenesten Fiks melding. Det betyr at dere må undertegne ny databehandleravtale for tjenesten Fiks melding. 

Dere signerer digitalt via forvaltningssiden til Fiks-plattformen: 

1.     Logg deg inn på forvaltning.fiks.ks.no

2.     Velg den aktuelle tjenesten og klikk på «ta i bruk». Da kommer du til Postens signeringsløsning. 

3.     Signer dokumentene. 

4.     Du er nå klar til å ta tjenesten i bruk. 

Prisen for del dokument vil ikke endres. 

Les mer om Fiks melding

SvarUt – ny validering på om organisasjonsnummer eksisterer

Vi har i dag lagt ut en endring i SvarUt hvor vi validerer om mottaker sitt organisasjonsnummer eksisterer i Brønnøysundregisteret. Forsendelser som blir forsøkt sendt til organisasjonsnummer som ikke eksisterer grunnet at virksomheten er nedlagt f.eks, vil nå bli avvist i SvarUt. Det vil fortsatt være mulig å sende post til organisasjonsnummer som er i avviklingsfasen.

Vi validerer også organisasjonsnummer under “SvarSendesTil” for å sikre at eventuelle svar på forsendelser kommer i retur til kommunen.

Ta gjerne kontakt med oss på e-post fiks@ks.no hvis dere har spørsmål.

SvarUt – Endring i titler i Digipost/eBoks

For rundt tre år siden endret vi titler i Digitpost/eBoks til “Post fra “avsender””. Dette fordi vi oppdaget at titler ble lekket i e-poster fra Digipost/eBoks. Nå gjeninnfører vi titler slik de er i SvarUT, men vi har også fått markert forsendelser i Digipost/eBoks som konfidensielle. Dette betyr at tittelen ikke vil sendes på e-post/sms fra Digipost/eBoks. Merk at titler fortsatt vil bli sendt dersom avsenderens varslingsmal inneholder tittel. Det er standard at den inneholder tittel.

Eventuelle spørsmål kan rettes mot vår brukerstøtte fiks@ks.no.

LØST – Ustabilitet i folkeregisteret – Innbyggerlister spesielt påvirket

OPPDATERING: Skatteetaten melder at problemet nå er løst.

Skatteetaten, som leverer folkeregisteret, melder om ustabilitet i tjenesten som kan føre til ustabilitet i Fiks Folkeregister. I Fiks påvirker problemene aller mest bestilling av innbyggerlister. Om dere opplever feil, så prøv gjerne på nytt.

Skatteetaten sin driftsmelding:

https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/driftsmelding-ustabilitet-29.08.2022/

Du oppdaterer selv fakturainformasjonen på Fiks-plattformen!

KS og Grafisk Digital får mange henvendelser fra kommuner og andre brukere av SvarUt og Fiks med henstilling om å endre f.eks. referansen i fakturainformasjonen.

Dette gjør dere selv!

Den som er lokal administrator hos dere logger inn på https://forvaltning.fiks.ks.no. Her finner administrator fakturainformasjonen under menyvalget «Konfigurasjon» og så «Faktura» i menyen til venstre

Her er et eksempel for Alvdal kommune:

Den fakturainformasjon som dere legger inn her vil også bli benyttet av våre underleverandører, som Grafisk Digital.

Potensiell nedetid tirsdag 10.05.22 kl. 14:30

OPPDATERING: Vedlikeholdet ble utført uten at det førte til nedetid på FIKS-tjenestene.

I dag (10.05.2022 kl. 14:30) vil vår driftsleverandør utføre hastearbeid på en av våre servere som kan føre til at alle Fiks-tjenestene blir utilgjengelig i 3 minutt. SvarUt-forsendelser som blir forsøkt sendt under den eventuelle nedetiden vil vi ikke kunne motta og vil stoppe i avgivende fagsystem.


Eventuelle spørsmål kan sendes til fiks@ks.no

SvarUt-kunder må delegere rettighet til KS i Altinn innen 30.april

Alle som har tatt i bruk sending av post til digital postkasse i SvarUt-tjenesten må delegere rettighet til KS i Altinn innen 30. april. Dette må gjøres fordi vi skal over på ny transportinfrastruktur.

Veileder på hvordan man delegerer rettighet til KS i Altinn.

KS sin informasjon:

Navn: KS-K

Organisasjonsnummer: 971032146

Ta gjerne kontakt med oss på e-post fiks@ks.no hvis dere har spørsmål.

SvarUt – Ny validering av filnavn i forsendelser

For å unngå at det sendes dokumenter med ugyldige filnavn, har vi justert valideringen av forsendelser i SvarUt.

Vi har gjort følgende endringer:

  • Vi validerer nå at et filnavn ikke inneholder ” (anførselstegn).
  • Vi validerer at filnavn ikke inneholder noen ASCII control characters.

Dette er tegn som er forbudt å bruke i filnavn på Windows. Endringene vil ikke påvirke deres bruk av tjenesten.

Ta gjerne kontakt med oss på e-post fiks@ks.no hvis dere har spørsmål.