Du oppdaterer selv fakturainformasjonen på Fiks-plattformen!

KS og Grafisk Digital får mange henvendelser fra kommuner og andre brukere av SvarUt og Fiks med henstilling om å endre f.eks. referansen i fakturainformasjonen.

Dette gjør dere selv!

Den som er lokal administrator hos dere logger inn på https://forvaltning.fiks.ks.no. Her finner administrator fakturainformasjonen under menyvalget «Konfigurasjon» og så «Faktura» i menyen til venstre

Her er et eksempel for Alvdal kommune:

Den fakturainformasjon som dere legger inn her vil også bli benyttet av våre underleverandører, som Grafisk Digital.

Potensiell nedetid tirsdag 10.05.22 kl. 14:30

OPPDATERING: Vedlikeholdet ble utført uten at det førte til nedetid på FIKS-tjenestene.

I dag (10.05.2022 kl. 14:30) vil vår driftsleverandør utføre hastearbeid på en av våre servere som kan føre til at alle Fiks-tjenestene blir utilgjengelig i 3 minutt. SvarUt-forsendelser som blir forsøkt sendt under den eventuelle nedetiden vil vi ikke kunne motta og vil stoppe i avgivende fagsystem.


Eventuelle spørsmål kan sendes til fiks@ks.no

SvarUt-kunder må delegere rettighet til KS i Altinn innen 30.april

Alle som har tatt i bruk sending av post til digital postkasse i SvarUt-tjenesten må delegere rettighet til KS i Altinn innen 30. april. Dette må gjøres fordi vi skal over på ny transportinfrastruktur.

Veileder på hvordan man delegerer rettighet til KS i Altinn.

KS sin informasjon:

Navn: KS-K

Organisasjonsnummer: 971032146

Ta gjerne kontakt med oss på e-post fiks@ks.no hvis dere har spørsmål.

SvarUt – Ny validering av filnavn i forsendelser

For å unngå at det sendes dokumenter med ugyldige filnavn, har vi justert valideringen av forsendelser i SvarUt.

Vi har gjort følgende endringer:

  • Vi validerer nå at et filnavn ikke inneholder ” (anførselstegn).
  • Vi validerer at filnavn ikke inneholder noen ASCII control characters.

Dette er tegn som er forbudt å bruke i filnavn på Windows. Endringene vil ikke påvirke deres bruk av tjenesten.

Ta gjerne kontakt med oss på e-post fiks@ks.no hvis dere har spørsmål.

SvarUt – Fagsystemer som bruker en utdatert versjon av TLS, må oppdateres innen 1.mai

Vi har blitt oppmerksomme på at noen få kunder har eldre fagsystemer som bruker TLS versjon 1.0 eller 1.1. Dette er utdaterte versjoner som ikke lenger støttes. Dersom fagsystemet deres kjører på Windows server 2012 R2, .net v.4.6 eller eldre, kan det være en risiko for at det ikke støtter TLS versjon 1.2. For å kunne bruke SvarUt-tjenesten må disse fagsystemene derfor oppdateres til versjon 1.2 innen 1.mai.

Dersom dere har eldre fagsystemer, oppfordrer vi dere til å kontakte deres leverandører for å informere om endringen.

Ta gjerne kontakt med oss på e-post fiks@ks.no hvis dere har spørsmål.

Ny funksjonalitet for å sende post med sensitive opplysninger til Altinn via SvarUt

Fram til nå har alle med tilgang til rollen Post/Arkiv i Altinn kunnet lese all post som kommer gjennom SvarUt til virksomhetens innboks i Altinn. Dette utgjør en risiko for at sensitive personopplysninger blir lest av personer uten tjenstlig behov.

KS har derfor utviklet ny funksjonalitet i SvarUt som løser problemet. I den nye versjonen kan avsenderen markere at posten inneholder sensitive opplysninger, og dermed begrense hvem som får tilgang til informasjonen i Altinn.

For å lese post med sensitive opplysninger i Altinn må den ansatte ha rollen “Taushetsbelagt post”. Hvordan dere tildeler denne rollen i Altinn, kan dere lese mer om på nettsidene til Altinn.

Hvordan ta i bruk den nye funksjonaliteten?

For å ta i bruk den nye funksjonaliteten må deres fagsystemleverandører utvikle støtte for løsningen. Teknisk dokumentasjon til leverandørene finner dere på vår Github-side:

Har dere spørsmål?
Ta gjerne kontakt med oss på e-post fiks@ks.no hvis dere har spørsmål.

Planlagt vedlikehold på Fiks-plattformen fredag 4.februar fra klokken 22:00 til lørdag 5.februar klokken 06:00

Fredag 4.februar fra klokken 22:00 til lørdag 5.februar klokken 06:00, vil alle tjenestene på Fiks plattformen være utilgjengelig.

Dette berører også innbyggertjenestene som Selvregistrering av positive hjemmetester(Fiks smittesporing) og MinSide. Vi oppfordrer kommunene til å legge ut driftsmelding om nedetiden på sine hjemmesider som berører innbyggerne.

Berørte tjenester: SvarUt, SvarInn, Fiks smittesporing, Selvregistrering for positive hjemmetester, Min Side, DigiOrden, Bekymringsmelding, Fiks folkeregister, Kjøretøyregisteret, Digisos, Fiks prøvesvar, Fiks innreise, Fiks innreiseoppfølging, Fiks del dokument, Fiks vaksine, Fiks vaksinestatus, Fiks klinikermelding.

Vi vil sende oppdatert varsel når tjenestene er tilbake i normal drift.

Eventuelle spørsmål kan sendes til fiks@ks.no