SvarUt: Forsendelsestittel fjernes fra varsler

Standardmalene for varsling på sms/e-post i Altinn og digital post til innbyggere (DPI) vil ikke lenger inneholde tittelen på forsendelsen. Hensikten med endringen er å unngå at uønsket informasjon kommer ut i varslene. Dere kan selv redigere varslingsmalene hvis dere vil beholde tittelen. Dette gjøres i konfigurasjonen på hver SvarUt-konto.

Ny funksjonalitet i SvarUt for å unngå post til døde personer

SvarUt har nå støtte for å unngå utsendelser til døde personer. Dere må selv aktivere denne funksjonaliteten i konfigurasjonen hvis dere ønsker å bruke den.

Med den nye funksjonen vil avsender få en feilmelding dersom hen forsøker å sende post til en person som har vært registrert død i minst 14 dager. De første 14 dagene etter dødsfallet vil forsendelsene komme fram. Dette for å unngå at saksbehandler i kommunen blir den som informerer om dødsfallet.

SvarUt – Endringer i svar via eDialog

Vi jobber med modernisering av eDialog. Det innebærer at eDialog blir en del av tjenesten Fiks melding, som nå er lansert. Den nye løsningen innebærer et nytt brukergrensesnitt, integrasjon i Fiks min kommune og mulighet til å lagre utkast.

I SvarUt vil mottakere fortsatt kunne svare på forsendelser på samme måte som før. Vi gjør imidlertid tre endringer i SvarUt:

  1. Svaret vil bli sendt til adressen i feltet «SvarSendesTil». I dag hentes mottakeradresse fra eDialog-registeret basert på organisasjonsnummer i feltet «SvarSendesTil». Dette kan medføre at svaret blir adressert til en annen postadresse.
  2. Svaret vil bli sendt fra samme avsender-kontoen som den originale forsendelsen. Dette betyr at det alltid vil være avsender-kontoen som betaler for svaret.
  3. Vi verifiserer at organisasjonsnummeret under “SvarSendesTil” eksisterer i enhetsregisteret for å sikre at eventuelle svar kommer i retur til kommunen. Hvis vi ikke får treff mot enhetsregisteret vil forsendelsen avvises.

Hvis dere har tilbakemeldinger, ta kontakt med oss på fiks@ks.no

Ny tjeneste lanseres: Fiks Melding

Vi lanserer en ny tjeneste som heter Fiks melding. Tjenesten gjør det mulig å sende informasjon fra avsender til mottaker via en valgt kanal. De som bruker tjenesten, velger selv hvilke kanaler de ønsker å bruke og betaler kun for det de bruker. 

Fiks melding består i dag av kanalene SMS og del dokument. Etter hvert vil vi lansere flere kanaler i tjenesten, blant annet nye versjoner av edialog og manuell forsendelse.

I første omgang vil SMS mangle funksjonalitet for opplasting av mottakere via Excel-fil. Den gamle løsningen for SMS kan brukes for dette formålet inntil funksjonalitet er på plass i Fiks melding.

Gamle løsninger 

Den gamle SMS-løsningen og manuell forsendelse, som er i SvarUt i dag, vil fortsatt kunne brukes en periode fremover. Etter hvert vil de gamle løsningene bli faset ut til fordel for Fiks melding.  

Hva betyr dette for kunder som bruker Fiks del dokument i dag? 

Fiks del dokument har frem til nå vært en egen tjeneste, men det blir nå en del av tjenesten Fiks melding. Det betyr at dere må undertegne ny databehandleravtale for tjenesten Fiks melding. 

Dere signerer digitalt via forvaltningssiden til Fiks-plattformen: 

1.     Logg deg inn på forvaltning.fiks.ks.no

2.     Velg den aktuelle tjenesten og klikk på «ta i bruk». Da kommer du til Postens signeringsløsning. 

3.     Signer dokumentene. 

4.     Du er nå klar til å ta tjenesten i bruk. 

Prisen for del dokument vil ikke endres. 

Les mer om Fiks melding

SvarUt – ny validering på om organisasjonsnummer eksisterer

Vi har i dag lagt ut en endring i SvarUt hvor vi validerer om mottaker sitt organisasjonsnummer eksisterer i Brønnøysundregisteret. Forsendelser som blir forsøkt sendt til organisasjonsnummer som ikke eksisterer grunnet at virksomheten er nedlagt f.eks, vil nå bli avvist i SvarUt. Det vil fortsatt være mulig å sende post til organisasjonsnummer som er i avviklingsfasen.

Vi validerer også organisasjonsnummer under “SvarSendesTil” for å sikre at eventuelle svar på forsendelser kommer i retur til kommunen.

Ta gjerne kontakt med oss på e-post fiks@ks.no hvis dere har spørsmål.