Delta på kurs om KS Læring

Skal dere ta i bruk e-læringsportalen KS læring? Nå tilbyr KS en opplæringspakke for superbrukere.

Opplæringen vil ta for seg det grunnleggende i KS læring og passer derfor godt for kommuner og fylkeskommuner som er nye brukere av e-læringsportalen. Kurset er også nyttig for dere som ønsker en oppfriskning.

Tre moduler
Opplæringspakken består av tre moduler:

  • introduksjon til KS læring (nettbasert)
  • samling (Workshop på Teams)
  • etterarbeid (nettbasert)

Introduksjonen og etterarbeidet er tilgjengelig for alle på KS Læring. Siden samlingen gjennomføres som en workshop på Teams, vil vi ha en grense på fem deltakere per samling. Samlingen er gratis for nye brukere av KS Læring. Eksisterende brukere betaler 500 kroner per deltager.

Meld deg på samlingen via e-post
Ønsker du å melde deg på samlingen, eller har du spørsmål om opplæringspakken, send oss en e-post: kslaring@ks.no. Tidspunktene for samlingene blir satt opp etter hvert som dere melder dere på.