Potensiell nedetid tirsdag 10.05.22 kl. 14:30

OPPDATERING: Vedlikeholdet ble utført uten at det førte til nedetid på FIKS-tjenestene.

I dag (10.05.2022 kl. 14:30) vil vår driftsleverandør utføre hastearbeid på en av våre servere som kan føre til at alle Fiks-tjenestene blir utilgjengelig i 3 minutt. SvarUt-forsendelser som blir forsøkt sendt under den eventuelle nedetiden vil vi ikke kunne motta og vil stoppe i avgivende fagsystem.


Eventuelle spørsmål kan sendes til fiks@ks.no