SvarUt-kunder må delegere rettighet til KS i Altinn innen 30.april

Alle som har tatt i bruk sending av post til digital postkasse i SvarUt-tjenesten må delegere rettighet til KS i Altinn innen 30. april. Dette må gjøres fordi vi skal over på ny transportinfrastruktur.

Veileder på hvordan man delegerer rettighet til KS i Altinn.

KS sin informasjon:

Navn: KS-K

Organisasjonsnummer: 971032146

Ta gjerne kontakt med oss på e-post fiks@ks.no hvis dere har spørsmål.