Planlagt vedlikehold på Fiks-plattformen fredag 4.februar fra klokken 22:00 til lørdag 5.februar klokken 06:00

Fredag 4.februar fra klokken 22:00 til lørdag 5.februar klokken 06:00, vil alle tjenestene på Fiks plattformen være utilgjengelig.

Dette berører også innbyggertjenestene som Selvregistrering av positive hjemmetester(Fiks smittesporing) og MinSide. Vi oppfordrer kommunene til å legge ut driftsmelding om nedetiden på sine hjemmesider som berører innbyggerne.

Berørte tjenester: SvarUt, SvarInn, Fiks smittesporing, Selvregistrering for positive hjemmetester, Min Side, DigiOrden, Bekymringsmelding, Fiks folkeregister, Kjøretøyregisteret, Digisos, Fiks prøvesvar, Fiks innreise, Fiks innreiseoppfølging, Fiks del dokument, Fiks vaksine, Fiks vaksinestatus, Fiks klinikermelding.

Vi vil sende oppdatert varsel når tjenestene er tilbake i normal drift.

Eventuelle spørsmål kan sendes til fiks@ks.no