Fiks platformen er nede

Driftsleverandøren vår opplever for tiden store problemer med driftsmiljøet. Alt er utilgjengelig.