Ustabilitet på Fiks Folkeregister

Vi opplever problemer med å hente data fra folkeregisteret (FREG) og det medfører ustabilitet på Fiks folkeregister, Fiks smittesporing og andre tjenester som henter opplysninger fra folkeregisteret

Spørsmål kan rettes til fiks@ks.no