SvarUt er tilbake til normal drift

SvarUt var nede mellom 16:16 – 17:25 den 08.12.2021.

Enkelte utgående forsendelser har vi mistet data på. Avsenderne det gjelder varsles.

Eventuelle spørsmål kan sendes til brukerstøtte fiks@ks.no