Ustabilt nettverk på alle tjenester

Vi opplever tregheter på alle våre tjenester siden ca. kl 12:40 grunnet nettverksproblemer. Vår driftsleverandør er på saken.