Ny funksjonalitet i Fiks digiorden

Etter at KS overtok ansvaret for digiorden 1. januar i år, har prosjektet videreutviklet løsningen i tråd med kommunenes behov. Blant annet har behandlingsprotokollene fått mer funksjonalitet, og det er gjort tekniske forbedringer i løsningen.  

Fiks digiorden er et styringsverktøy som hjelper kommunen å drive god informasjonsforvaltning. Styringsverktøyet kan brukes til å sikre et eierskap til kommunens informasjonsforvaltning og investeringer på digitaliseringsområdet. I tett samarbeid med brukerrådet har prosjektet i løpet av våren registrert og prioritert endringsbehov som nå er omsatt til leveranser.

Her er en oversikt over gjennomførte og kommende forbedringer:

  • Det er gjort endringer på behandlingsprotokoller hvor det nå er mulig å registrere internt ansvarlig, og på utskrift kommer det med kontaktinformasjon til personvernombud i kommunen. Under testing er det mulig å bruke behandlingsprotokollen som en fullstendig personvernerklæring. I tillegg er det lagt til noen nye felt, og hjelpetekster er oppdatert.
  • Det er gjort tekniske forbedringer av løsningen med bl.a. sikkerhetsoppdatering av programpakker.
  • Prosjektet arbeider nå med å tilby eksport av applikasjonsoversikten. Sammenligning av applikasjonsoversikter blir da enklere, noe som er viktig for kontroll og styring av porteføljen. For kommuner som har felles IKT-tjenester, vil eksport være et godt verktøy for arbeid med konsolidering og anskaffelser.
  • Fiks digiordens felles applikasjonsregister vil i større grad bli utnyttet ved registrering av nye applikasjoner. På denne måten vil vi i Fiks digiorden etterhvert tilby en samlet oversikt over fagsystemer som er i bruk. Kombinasjonen av import/eksport av applikasjoner og økt bruk av felles applikasjonsregister vil gi kommunene en langt bedre kvalitet på informasjonen som registreres i Fiks digiorden.

Delta på åpent brukermøte 19. november
Prosjektet planlegger et åpent brukermøte fredag 19. november hvor dere vil få mer informasjon om prosjektet og videre planer for utvikling av Fiks digiorden. Mer informasjon og påmelding kommer snart.

Vil du vite mer om Fiks digiorden?
Les mer om hvordan din kommune kan ta i bruk Fiks digiorden på Fiks-portalen. På ks.no kan du også lese om Lillesand kommunes erfaringer med å ta tjenesten i bruk.  

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med vår brukerstøtte, fiks@ks.no.

Leave a Reply

Your email address will not be published.