SvarUt og SvarInn er i normal drift igjen

Vi viser til informasjon tidligere i dag om problemer med SvarUt og SvarInn.

Klokken 13:25, altså etter en knapp time, var to av tre noder i drift igjen. Nå er situasjonen normalisert og problemet er altså løst.

Loggene i SvarUt og SvarInn viser at de langt fleste fagsystemene automatisk gjenopptok sending og mottak av forsendelser. For disse førte altså ikke nedetiden til annet enn en knapp times forsinkelse.

Dersom man er i tvil om forsendelsene faktisk kom frem bør man sjekke den utgående posten i fagsystemet mot loggen i SvarUt på https://svarut.ks.no/forsendelser.

Leave a Reply

Your email address will not be published.