Endring i drift- og forvaltningskostnader for Fiks bekymringsmelding/Nasjonal portal for bekymringsmelding fra Q3

Fra Q3 er drift- og forvaltningskostnadene for Fiks bekymringsmelding 141,70 kr per kommune/bydel per mnd.

Kommuner som benytter SvarInn-adapteret vil i tillegg betale 500 kr per mnd for dette.

Hvis bekymringsmelding går til print (brevpost) er prisen 25 kr + porto per melding

Leave a Reply