Feil i vaksinelistene

Noen kommuner har meldt at de mangler personer i listen som er sendt ut. Vi har vært i dialog med Skatteetaten for å finne ut hva som er årsaken til dette.

Skatteetaten sier årsaken til at personene ikke kom med på listen av 21. desember var feil i Skatteetatens delingstjenester for folkeregisteret. Feilen var at personer bosatt på matrikkeladresse (kun gårdsnummer og bruksnummer, i motsetning til gateadresse) ikke ble inkludert som resultat ved spørring mot Folkeregisteret. Skatteetaten jobber med å rette feilen og har utarbeidet liste over samtlige folkeregistrerte personer født i 1955 eller tidligere, som er bostedsregistrert på matrikkeladresse.

Kommuner som er berørt vil få tilsendt en ny excel-fil med opplysninger om personene som ble utelatt fra listen.