Har kommunen fått vaksinasjonslister i pdf-format?

KS sendte 21. desember liste over innbyggere 65 år og eldre med bostedsadresse i kommunen, til hjelp i vaksinasjonsarbeidet. Listene ble sendt via SvarUt og adressert til kommunens hovedorganisasjonsnummer.

Flere kommuner melder tilbake at listen kom i pdf-format, noe som gjør det vanskelig å behandle informasjonen. Men KS sendte dette i Excel-format. Det er kommunenes fagsystem som har konvertert Excel-filen til pdf-formatet før import.

Kommunene kan likevel laste ned Excel-filen manuelt i https://svarut.ks.no/forsendelser, under fanen “Innkommende”. Den som skal laste ned dette manuelt må være lokal administrator i SvarInn og også ha rollen “Post/arkiv” i Altinn, slik det er for all innkommet post til kommunen.

Leave a Reply