Alle kommuner får en oversikt over innbyggere over 65 år før jul

I forbindelse med vaksinasjon mot covid-19 trenger kommunene en oversikt over innbyggere i kommunen over 65 år. Alle kommuner vil få tilsendt en slik oversikt før 23. desember. KS samarbeider med Folkehelseinstituttet (FHI) om å hente oversikten fra tjenesten Fiks folkeregister.

Hva inneholder oversikten?
Oversikten er et Excel-dokument med opplysninger om personer født i 1955 eller tidligere som bor i kommunen. I dokumentet vil det være kolonner for fødselsnummer, navn, fødselsdato, fødselsår, bostedsadresse, postnummer og poststed. Personer med hemmelig (gradert) adresse er ikke med på listen.

Opplysningene kan hentes direkte fra Fiks folkeregister i januar
I løpet av januar vil det være mulig for kommunen selv å hente oversikten fra tjenesten Fiks folkeregister. Dette forutsetter at kommunen har avtale med KS om å bruke tjenesten. Se informasjon om dette på tjenestens nettside https://portal.fiks.ks.no/fiks/fiks-folkeregister/

Spørsmål om tjenesten Fiks folkeregister sendes til modernisertfolkeregister@ks.no

Les mer om vaksinasjonen i FHIs koronavaksinasjonsveileder.

Leave a Reply